Het IMPO-model van VSR is een mooi vertrekpunt voor gesprek tussen schoonmaakbedrijf en school

Het IMPO-model van VSR is een mooi vertrekpunt voor gesprek tussen schoonmaakbedrijf en school

Praktijkervaring delen, kennis opdoen en netwerken. Dat gebeurde allemaal tijdens de jaarlijkse Controleurs- en Inspecteursdag in Bunnik, die was georganiseerd door SSK en VSR. Een van de aandachtspunten deze middag was het Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs (IMPO) van VSR.

Dirk van Hedel (GOM) heette als nieuwe voorzitter van de VSR Commissie Kwaliteitszorg de ruim zestig controleurs en inspecteurs welkom, zo is te lezen in het verslag van deze bijeenkomst. Een nieuwtje is dat het dks is veranderd van het Dagelijks Kontrole Systeem in het Dagelijks Kwaliteit Systeem, om zo de nadruk te leggen op de kwaliteit.  

Input voor gesprek

Marjolein de Detter van Atir België gaf een presentatie over het Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs. Ooit in het leven geroepen als hulpmiddel voor schooldirecteuren en schoonmaakbedrijven, om objectiever met elkaar in gesprek te gaan. Het IMPO-model geeft input voor een gesprek en verbeterpunten. “Voor een echt objectief oordeel over de schoonmaakkwaliteit, zou je daarnaast een VSR-DKS moeten uitvoeren”, gaf De Detter aan.

In groepjes behandelden de aanwezigen vragen uit de praktijk, ingediend door controleurs en inspecteurs. Zij gingen in op vragen als ‘Kan bij een VSR-KMS-controle gebruik worden gemaakt van de blauwe lamp of van een spiegeltje?’ en “Kun je een VSR-KMS-controle met twee personen lopen (bijvoorbeeld als je iemand inwerkt)?’.