Klankbordgroep presenteert plan na onderzoek naar lichamelijke belasting bij werken met telescopisch wassysteem  

Klankbordgroep presenteert plan na onderzoek naar lichamelijke belasting bij werken met telescopisch wassysteem  

Eind december vorig jaar verscheen er een onderzoeksrapport van TNO/VHP naar de lichamelijke belasting bij het werken met het telescopisch wassysteem. Uit het onderzoek blijkt dat het werken met het telescopisch wassysteem belastend is en dat de overschrijding van de maximale taakduur leidt tot een verhoogde kans op lichamelijke klachten. Vanuit de RAS werd er een klankbordgroep opgericht van werkgevers en werknemers. Zij presenteren een plan om de naleving van de Arbocatalogus te bevorderen.

Het onderzoek toont aan dat het werken met het telescopisch wassysteem belastend is wanneer de maximale taakduur van vier uur per dag tot zeven meter of twee uur per dag bij werk tussen zeven en 13,5 meter overschreden wordt. Dit leidt tot een verhoogde kans op klachten of schade aan de nek, schouders of rug. Schoonmakend Nederland laat weten dat zij het belangrijk vinden dat het werken met het telescopisch wassysteem weer een uitzonderingssituatie wordt. Ook moeten de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in de Arbocatalogus, beter nageleefd worden.  

Inzetten op voorlichting  

De klankbordgroep heeft besloten om in eerste instantie in te zetten op het geven van voorlichting over het gebruik van het telescopisch wassysteem. Hiertoe zijn ze bezig met een aantal voorlichtingsfilmpjes voor werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Daarnaast komt er bij de RAS een meldpunt. Mensen kunnen hier terecht als de Arboregels niet gevolgd worden. Ook is er een afspraak gemaakt met de Arbeidsinspectie en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag om nauwer samen te werken op dit onderwerp.  

Lees ook: