CSRD: 'Het hoeft niet perfect te zijn, maar het vrijblijvende pionieren is er wel vanaf'

CSRD: 'Het hoeft niet perfect te zijn, maar het vrijblijvende pionieren is er wel vanaf'

De corporate sustainability reporting directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn die veel vraagt van bedrijven. Er wordt een gedetailleerde duurzaamheidsrapportage verwacht, met daarin opgenomen hoe het maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm krijgt. Manutan stelt dat de impact voor ondernemingen groot is.

De CSRD geldt sinds 1 januari van dit jaar voor bedrijven die eerder ook al aan de non-financial reporting directive (NFRD) voldeden. Vanaf 2025 wordt de rapportage verplicht voor bedrijven die buiten deze NFRD vielen. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten vanaf 2026 aan de CSRD voldoen en niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven vanaf 2027. "Er wordt veel gevraagd, vooral als het gaat om verslaglegging. Het eerste jaar hoeft echter nog niet alles perfect te zijn’’, zegt Nisrene Haddad, groepsdirecteur CSR & Sustainability bij Manutan. “Maar het vrijblijvende pionieren is er wél vanaf.’’

Vrijwillig

Ze legt uit dat bedrijven tot dusverre vrijwillig hun gang konden gaan op duurzaamheidsgebied en het gros van de ondernemers ziet het belang daar van in en is er al volop mee bezig. Maar het is veelal niet gestructureerd en het rapporteren over duurzaamheid gaat daarom een verplicht karakter krijgen. In veel gevallen zal de rapportage worden geïmplementeerd in de financiële verslaglegging, zodat de externe wettelijke controleurs kunnen checken of wordt voldaan aan de nieuwe EU-eisen. Denk hierbij vooral aan de accountants.

“De voorbereidingen moeten nu echt in gang worden gezet en van onderschatting kan geen sprake zijn. Bedrijven zullen hun hele werkwijze onder de loep moeten nemen en veel data moeten verzamelen om aan te geven hoe ze er voor staan en waar ze kunnen verbeteren. Een heel belangrijk onderwerp in dit verband is de aandacht voor biodiversiteit’’, legt Haddad uit. De EU vindt het belangrijk dat verlies aan biodiversiteit een halt wordt toegeroepen. Bedrijven moeten gaan aantonen op welke wijze ze hier een bijdrage aan leveren.

Financiële rapportage

De EU-richtlijn brengt deze nieuwe duurzaamheidsrapportage dus op gelijk niveau als de financiële rapportage. “Binnen het bedrijf vergt dit veel samenwerking en afstemming tussen de CFO, zijn of haar financiële afdeling en ook de afdelingen IT en data’’,  aldus Haddad die benadrukt dat de aandacht en het rapporteren over duurzaamheid echt niet alleen een interne kwestie is. Ook moet aan de buitenwereld, zoals aandeelhouders, investeerders, NGO’s en consumenten getoond worden op welke wijze de uitstoot van CO2 wordt teruggedrongen.

Dubbele materialiteitsanalyse

Heel belangrijk bij de totstandkoming van de duurzaamheidsrapportage is de zogeheten dubbele materialiteitsanalyse benadrukt de groepsdirecteur CSR & Sustainability. Met zo´n analyse definieert een bedrijf de duurzaamheidsthema's die relevant (materieel) zijn voor het bedrijf en waarover moet worden gerapporteerd in het jaarverslag. Het vloeit voort uit de nieuwe ESRS (European Sustainability Reporting Standards (ESRS), bedoeld voor alle bedrijven die onderworpen zijn aan de CSRD. "Dit markeert een nieuwe stap voorwaarts in de transitie naar een duurzame EU-economie en hier hoort ook een GAP-analyse bij’’, verklaart Haddad. Dat is een mechanisme dat gebruikt wordt om het verschil aan te geven tussen de huidige prestaties van een organisatie, het startpunt dus, en de gewenste prestaties op het gebied van duurzaamheid. Dit biedt inzicht in de gebieden waar verbetering nodig is. En het kan helpen tekortkomingen op specifieke terreinen aan te pakken.

PEIS

Onder meer zal in kaart gebracht moeten worden welke materialen door een bedrijf gebruikt worden, waar ze vandaan komen en wat de impact is op het milieu. Een tool die bedrijven ongetwijfeld gaat helpen om de doelen te behalen is de door Manutan ontwikkelde Product Environmental Impact Score (PEIS). Aan de traditioneel belangrijkste product-eigenschappen 'prijs' en 'kwaliteit' is van zo’n 10.000 producten een derde element toegevoegd: de impact die het heeft op de leefomgeving. Het labelen van deze impact gebeurt met PEIS. “Ons unieke systeem is te vergelijken met een energielabel, waarbij de scores A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aangeven hoe het er voor staat’’, verklaart Haddad die met haar team zestien milieucriteria, voor het tot stand komen van het product, heeft opgenomen in de tool. Voorbeelden zijn waterverbruik en -verontreiniging, het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, de mate van giftigheid en de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

Haddad vindt het – voor een succesvolle implementatie van de nieuwe EU-eisen op het gebied van duurzaamheidsrapportage – belangrijk dat medewerkers zich ook bewust worden van het belang ervan. “Hier ligt een taak voor sleutelfiguren binnen een organisatie. Zij moeten het personeel uitleg geven en overtuigen dat er een nieuwe duurzame koers gevaren gaat worden. Ook is het belangrijk trainingen te volgen, omdat het duurzaamheidsbeleid voor iedereen binnen de organisatie gevolgen heeft.’’ Manutan Nederland heeft 200.000 producten in het assortiment. De van origine Franse onderneming is actief in zeventien landen en Europees marktleider in de levering van werkplekartikelen, variërend van kantoormeubilair en gereedschap tot materialen voor onder meer veiligheid, hygiëne en verpakkingen. Kortom, alles voor ieders werkplek.

Dit artikel is gesponsord door Manutan.