Onderzoek: meeste ziekenhuisinfecties door bacteriën in patiënten

Onderzoek: meeste ziekenhuisinfecties door bacteriën in patiënten

Nieuw onderzoek aan de University of Washington School of Medicine weerlegt de theorie dat infecties die tijdens een ziekenhuisverblijf worden opgelopen, worden opgelopen in de zorginstelling zelf. In plaats daarvan wijzen de resultaten erop dat de bacteriën die infectie veroorzaken in de meeste gevallen al voor de operatie in het lichaam van de patiënt aanwezig waren.

De wetenschappers die het onderzoek uitvoerden, wilden onderzoeken waarom infecties op de operatieplaats - die voorkomen bij ongeveer één op de dertig chirurgische ingrepen - niet significant zijn afgenomen. Ondanks algemene naleving van infectiepreventiemaatregelen. Zoals de reiniging van de omgeving en steriele verwerking.

Onderzoek patiënten

De onderzoekers namen 210 patiënten onder de loep die een spinale operatie ondergingen. En ze analyseerden bacteriën uit hun neus en ontlastingmonsters. Op de dag van de operatie werden ook huiduitstrijkjes verzameld van het gebied direct boven het geplande incisiegebied. Alle patiënten werden na de operatie ook gecontroleerd.

Resultaten

Het bleek dat 86 procent van de bacteriën die infecties veroorzaakten na een wervelkolomoperatie genetisch overeenkwamen met bacteriën die al bij de patiënten aanwezig waren, voordat de ingreep plaatsvond. Ook analyseerden ze nog eens 59 chirurgische wondinfecties bij patiënten in dezelfde omgeving. Daarbij ontdekten de wetenschappers dat geen van de infecties rond het snijvlak werd veroorzaakt door een gemeenschappelijke bacteriestam. "Deze bevinding geeft aan dat de infecties rond het chirurgisch gebied van de ruggengraat in onze populatie niet meetbaar werden veroorzaakt door bacteriestammen die afkomstig waren van gedeelde materialen binnen de ziekenhuisomgeving," aldus de onderzoekers.

Nieuwe strategieën

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in Science Translational Medicine, wijst op de behoefte aan nieuwe benaderingen voor strategieën om infecties van de operatieplaats te voorkomen. "Het kan belangrijke verschuivingen teweegbrengen in de strategie voor infectiepreventie en het mogelijk maken van meer geïndividualiseerde en patiëntgerichte benaderingen."

Lees meer: