Overheid stimuleert brancheverenigingen tot aansluiten Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Overheid stimuleert brancheverenigingen tot aansluiten Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Minister Hugo De Jonge

Minister Hugo de Jonge (BZK) en minister Karin van Gennip (SZW) willen dat brancheverenigingen van uitzenders, detacheerders en dienstverleners zich aansluiten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Jonge heeft de code verzocht om gesprekken te starten met deze branches. Codevoorzitter Geert van de Laar reageert positief: "Wij gaan de betreffende brancheverenigingen actief benaderen."

In een kamerbrief van 17 juni benadrukt minister De Jonge, mede namens Van Gennip, dat de Rijksoverheid stappen onderneemt na een onderzoek naar haar rol bij de inhuur van externe arbeidskrachten, met nadruk op gelijke beloning. Het onderzoek wees namelijk uit dat in sommige gevallen de juiste beloning niet gegarandeerd was en er negatieve afwijkingen waren.

Voorgestelde verbeteringen

De overheid besteedt maar liefst 14,2 procent van haar totale loonsom aan externe inhuur, een percentage dat in vijf jaar bijna verdubbeld is. Dit valt onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), die voorschrijft dat ingehuurde krachten recht hebben op gelijke beloningen als medewerkers. Dat gebeurt nu dus niet altijd en daarom is er verbetering nodig. De voorgestelde verbeteringen omvatten een rijksbrede handreiking, periodiek onderzoek door de Auditdienst van het Rijk en het stimuleren van brancheverenigingen zoals ABU, NBBU en PZO om zich aan te sluiten bij de code.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag bestaat al vijftien jaar en promoot verantwoordelijk marktgedrag in arbeidsintensieve dienstverlening. De code gaat verder dan wet- en regelgeving, met nadruk op sociale consequenties en goed opdrachtgeverschap. De oproep is niet alleen gericht op opdrachtgevers, maar op alle partijen: opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs, adviseurs en werknemersorganisaties. Het platform bevordert sociaal handelen bij aan- en uitbesteding van werk en is ondertekend door ruim 1800 publieke en private partijen.

Lees meer: