Maak kennis met de finalisten van de Best Practice Award 2023

Maak kennis met de finalisten van de Best Practice Award 2023
Foto: LAV Fotografie

Op 7 december is het weer zover: de uitreiking van de Best Practice Award. Dit jaar wordt het een extra feestelijk evenement bij Innstyle in Maarssen, want we hebben een jubileum te pakken. Het is dit jaar de tiende keer dat de award wordt uitgereikt. De finalisten zijn ondertussen bekend.

Die finalisten zijn gekozen uit een groot aantal inzendingen van organisaties die met elkaar de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche in de praktijk brengen. Met als doel de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren, de schoonmaakkwaliteit naar een hoger plan te tillen en de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerkers te vergroten. En met succes, zo blijkt uit de inzendingen. Bij de beoordeling van de ingezonden best practices is voor de jury het belang van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ofwel ketensamenwerking) een belangrijk criterium.

De stem van de schoonmaker

“We hebben veel mooie best practices ontvangen rondom het thema ‘De stem van de schoonmaker’. Deze kwamen zowel vanuit het MKB als van de grote schoonmaakbedrijven. We hebben besloten om dit jaar in beide categorieën een award toe te kennen voor de best practice”, vertelt Bert van Boggelen, voorzitter van de jury van de Best Practice Award 2023.

Finalisten mkb

In beide categorieën zijn drie finalisten gekozen. Voor het mkb zijn dat:

  • Autonomie voor de schoonmaker: Hommerson en Musis Sacrum. Hommerson werkt bij Musis Sacrum met een relatief kleine ploeg van vier medewerkers. Bijzonder is dat de schoonmakers zelf bepalen waar en wanneer zij schoonmaken. Ze stemmen daarvoor af met de opdrachtgever. Dit betekent autonomie, maar ook korte lijnen met de opdrachtgever. Een mooi voorbeeld van autonomie voor de schoonmakers
  • Dagschoonmaak als beleid: Nellen Schoonmaakdiensten en Spierings Mobile Cranes. Nellen Schoonmaakdiensten levert alleen nog maar dagschoonmaak. Onder andere bij opdrachtgever Spierings Mobile Cranes. Voor de medewerkers betekent het alleen maar voordelen: een groter dienstverband met bijbehorend salaris, op prime time thuis kunnen zijn en zichtbaar zijn voor de gebruikers van de panden. Een mooi voorbeeld om schoonmakers zichtbaarder te maken en een stem te geven.
  • Het heft in eigen handen: SMB Willems en Gelredome. Glazenwasser Nick van SMB Willems neemt als buddy Mogos onder zijn hoede. Samen werken ze in het Gelredome. Mogos leert van buddy Nick de kneepjes van het vak. Nick is zo tevreden over Mogos dat hij de directie adviseert Mogos langer in dienst te nemen. En dat gebeurt. Een mooi voorbeeld van eigen regie, zij het niet direct voor zichzelf, maar voor een ander.

Finalisten grote schoonmaakbedrijven

  • Medewerker weer op één: CSU en Hogeschool van Amsterdam. Het is 2022, de HvA is zeer ontevreden over de dienstverlening van CSU. Reden voor districtmanager Peter om zijn eigen werk even te laten liggen. Hij wil het feitelijke probleem achterhalen en gaat intensieve gesprekken aan met de schoonmakers. Deze voelen zich niet gezien en gehoord en het vuurtje is bij hen aan het doven. Deze gesprekken blijken achteraf de sleutel tot het succes. Resultaat: betere kwaliteit, gelukkiger schoonmakers en een contractverlenging van twee jaar dankzij de medewerkers met een stem en een visie. Een mooi voorbeeld van het belang van gelukkige medewerkers.
  • Aandacht voor en door het schoonmaakteam: EW en Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De schoonmakers van EW zijn belangrijk bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Zij zijn een cruciale schakel in de kwaliteit van de schoonmaak, tevredenheid en beleving van de passagiers én medewerkers van RTHA. Reden voor EW en RHTA om de schoonmakers om input te vragen bij onder andere nieuwe contractafspraken of aanvullende uitvragen tussen EW en RTHA. Zij weten immers het beste uit de praktijk of iets realistisch en haalbaar is. RHTA zorgt er daarbij voor dat de werkomstandigheden van schoonmakers dezelfde zijn als die van het eigen personeel van RHTA. Een mooi voorbeeld van partnership met input van de schoonmakers.
  • Samen zorgen: Hago Zorg en Maasstad Ziekenhuis. Niet alleen schoonmaken, maar samen zorgen! Zorgprofessionals voeren veel taken uit waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is. Voor Hago Zorg en Maassstad ziekenhuis reden om te kijken of dit anders kon. Onder de naam capacityd® voeren schoonmaak- en servicemedewerkers van Hago Zorg deze taken nu uit. Mede dankzij de input van zorgprofessionals en professionals in schoonmaak. “Het zijn echt minder prettige werkdagen als de servicemedewerkers van Hago Zorg er een keer niet zijn”, aldus de zorgprofessionals. Een mooi voorbeeld van hoe werk anders georganiseerd kan worden met input van professionals.

Inspiratie

De code schoonmaak bestaat al sinds 2011 om de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche een halt toe te roepen. Eerlijk en duurzaam werken door samen te werken in de gehele keten, is het idee. Daarbij moet de kwaliteit voorop staan en niet de prijs. Al vanaf het begin van haar bestaan reikt de code de Best Practice Award uit om de mooie voorbeelden uit de branche voor het voetlicht te brengen. Op deze manier vormen ze ook een inspiratie voor andere ondertekenaars van de code hoe zij deze in de praktijk kunnen brengen.

Lees ook: