Visie Balans: "Duurzaamheid is een onderwerp waar we allemaal niet omheen kunnen"

Visie Balans: "Duurzaamheid is een onderwerp waar we allemaal niet omheen kunnen"

Uit de cijfers van het marktonderzoek van Service Management maken we op dat, ondanks de grote personeelstekorten, de historisch hoge inflatie en de voortdurende kostenstijgingen, de schoonmaaksector groei weet vast te houden. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Achint Atwal, algemeen directeur van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2023?

"Balans heeft in 2023 een grote autonome groei doorgemaakt. We hebben nieuwe klanten mogen verwelkomen en bij veel bestaande klanten kunnen uitbreiden. Daarnaast hebben we ervoor gekozen ons vaker te richten op Europese aanbestedingen die passen bij onze organisatie. Deze keuze is succesvol gebleken en heeft ons meerdere gunningen opgeleverd. Dit alles heeft geresulteerd in een groei."

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2024 en daarna? Hoe rooskleurig of somber ziet dat eruit?

"De ambitie om de komende jaren door te groeien naar een top tien organisatie in de Nederlandse schoonmaakmarkt is er nog steeds. Vanuit de kernwoorden: financieel gezonde groei, innovatie en het verbeteren van onze dienstverlening, zullen we deze ambities omzetten in resultaten. We zullen nog intensiever inzetten op begeleiding en doorontwikkeling van de medewerkers en ook op het versterken van de onze relaties met bestaande klanten, het aantrekken van nieuwe klanten, gerichte overnames en het verder verduurzamen van onze activiteiten. De eerste stappen hiertoe zijn in 2024 al genomen."

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

"We zien in alle type dienstverlening nog wel kansen, maar dit is vooral ook op basis van de type organisaties met wie we samenwerken. Wij bouwen met onze partners graag lange termijn relaties op en we hebben dan ook vaak de luxe dat we alle diensten, op basis van de behoefte, mogen leveren. In enkele gevallen is het specialistisch maatwerk en ook daar zien we nog voldoende kansen door onze medewerkers de kans te bieden zich verder te ontwikkelen."

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

"Kansen zijn er volop. Vrijwel alle nieuwe technieken die op de markt komen, zijn vanuit een duidelijke visie (hebben ook een duidelijke visie) op duurzaamheid. Wij werken vanuit Balans aan onze SDG’s en behalen continu nieuwe certificeringen om dit ook concreet te maken. Uitdagingen zijn er voornamelijk vanuit externe macrofactoren en bij duurzaamheid geldt ook dat we het samen moeten doen. Dus dat iedereen in de industrie zijn steentje bijdraagt. Duurzaamheid is gewoon een onderwerp waar we allemaal niet langer omheen kunnen en wij hopen in onze branche een voorloper te kunnen zijn. Het is belangrijk om bewustwording te creëren onder zowel medewerkers als klanten over de voordelen en waarde van duurzaamheid. Een prachtige doelstelling maar wel uitdagend om dit te realiseren."

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

"Directe informatie op de werkvloer en backoffice is een must om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Digitalisering in systemen en werkprocessen zijn we dan ook volop mee bezig. Wij geloven echter als het gaat om de buitendienst ook in persoonlijke contacten en onze kwaliteitscontroles. De hoge mate van kwaliteit waar wij naar streven is ook gewoon zelf met eigen ogen blijven controleren of we voldoen aan de verwachtingen van onze partners. De systemen op kantoor en in de backoffice proberen we met de technieken die er op de markt zijn zoveel mogelijk efficiënt in te richten."

Vraag 6: Het afgelopen jaar hebben schoonmakers er veel loon bijgekregen. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten?

"Er is inderdaad een flinke loonsverhoging geweest. Bij veel van onze opdrachtgevers hebben we direct de situatie van het openbreken van de cao besproken, waardoor we hierna ook het gesprek over de indexatie konden voeren. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen de loonsverhoging niet direct één-op-één bij alle opdrachtgevers door te zetten, maar continu te kijken naar onze processen en waar we eventueel efficiënter kunnen zijn zonder op kwaliteit te hoeven inleveren. Dit vraagt maatwerk, maar met de juiste kennis en het juiste gesprek hebben wij dit aangepakt."