FM in overheidsorganisaties: 16 topartikelen (over catering, SROI, duurzaamheid, hybride werken) op een rij

Facto besteedt regelmatig aandacht aan facilitair management bij de overheid cq in overheidsorganisaties. We hebben een aantal veel gelezen artikelen van de laatste maanden hieronder op een rij gezet.
Delen:

Inhoud van deze pagina

Catering

Als het gaat om facilitair management bij de overheid zijn specifiek over catering een aantal artikelen verschenen.

>> Gemeente Bergen over op circulaire catering

Een daarvan was het interview met René Sturing, projectleider facilitair en huisvesting bij de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo waarin hij zijn ervaringen deelde met de overgang naar circulaire catering en het nieuwe bedrijfsrestaurant dat op 1 oktober 2021 werd geopend.

René Sturing, projectleider facilitair en huisvesting bij de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

René: “Wat enorm scheelt is dat de gerechten zichzelf bijna verkopen. De verse maaltijden en salades zien er gewoonweg fantastisch uit. Ook worden de medewerkers helemaal meegenomen in het verhaal rondom circulaire catering, onder meer door informatie in het restaurant.”

>> Aanbesteding eten en drinken Provincie Flevoland

In het artikel ‘Aanbesteding eten en drinken Provincie Flevoland: verleiden tot gezondere keuzes’ vertelde teamleider FZ Mark van Baren over de aanbesteding die de provincie in 2019 had doorlopen. Hij gaf inzicht in het PvE en gaf inzicht in het beoordelingsproces.
Van Baren: ‘Ik wil dat mensen hier blij worden als ze lezen dat er op woensdag weer die heerlijke pompoensoep wordt geserveerd die ze vorige keer ook zo lekker vonden. De opdracht aan de cateraar is: verras ons en neem ons mee. Met het nieuwe contract gaat dat zeker lukken.’

>> Visie op catering na corona bij de Rijksoverheid

In het artikel ‘Catering raakt steeds meer verweven met andere facilitaire activiteiten’ komen Rob Heijink en Juul van ’t Hooft, beide werkzaam bij de Rijksoverheid, aan het woord over catering na corona.
Van ’t Hooft is Productmanager/Vitaloog bij Shared Service Organisatie centrum voor Facilitaire Dienstverlening, één van de Facilitaire Concerndienstverleners van de Rijksoverheid.
Heijink is werkzaam als categoriemanager consumptieve dienstverlening voor de rijksoverheid.

Rob Heijink: ‘Wij verwachten dat de variatie in aanbod en dienstverlening alleen maar groter zal gaan worden de komende jaren. Voor elk wat wils, maar je moet dan wel weten wat de klant wil. Daar moet je ook de (potentiële) gasten bij betrekken.’

Wolter van der Vlist, senior adviseur inkoopbeleid en strategie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

>> Aanbesteding voeding gedetineerden Dienst Justitiële Inrichtingen

Vitam, Eurest en Sodexo zijn met ingang van juni 2022 de nieuwe leveranciers van foodservices aan 26 gevangenissen in Nederland. Wolter van der Vlist, senior adviseur inkoopbeleid en strategie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, beantwoordt 16 vragen en antwoorden over de Europese aanbesteding.

Facilitair management overheid: Duurzaamheid

>> Duurzame inkoop Gemeente Utrecht

Net als andere organisaties besteden ook overheidsorganisaties veel aandacht aan een duurzame bedrijfsvoering.
Dat blijkt onder meer uit het interview met Sanne van Meegdenburg (tijdens het interview coördinator Inkoop- & Contractmanagement bij de facilitaire afdeling van Gemeente Utrecht).

Sanne: ‘Bij alles dat we inkopen willen we (markt)partijen uitdagen om ons slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan deze ambitieuze doelstellingen. Facilitair is een kansrijk segment om de doelstellingen te verwezenlijken, waarbij de uitkomst heel zichtbaar is voor de medewerkers.’

Contract- en leveranciersmanager bij het Facilitair Service Centrum Evelyn Maurer van Universiteit Utrecht. © Maartje ter Horst

>> Circulaire inkoop kantoormeubilair Universiteit Utrecht

In het interview Circulaire inkoop Universiteit Utrecht: ‘Koffievlekken geen reden om stoel weg te doen’ met contract- en leveranciersmanager bij het Facilitair Service Centrum Evelyn Maurer van Universiteit Utrecht staat de circulaire inkoop van kantoor- en los onderwijsmeubilair centraal.
Maurer: “Iedereen worstelt met dat duurzaamheidsvraagstuk en iedereen is een keer aan de beurt met de aanbesteding meubilair. Deze aanbesteding blijft ook voor ons – en voor mij zeker – een spannend traject. We hebben iets bedacht, maar gaat het de komende jaren ook zo uitpakken?”

>> Duurzame renovatie stadskantoor Tilburg

Na een grondige renovatie werd in het voorjaar 2021 het Stadhuis van Tilburg in gebruik genomen. Programmamanager Ilse Schapendonk van de gemeente blikte in het artikel Stadskantoor Tilburg gerenoveerd: flexibel, hybride, gastvrij en duurzaam terug op het behaalde resultaat eb gaf inzicht in de duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen, zowel tijdens de bouw, op sociaal gebied en ten aanzien van het pand zelf.

>> Gemeente Velsen: ‘Second life is echt iets anders dan second hand’

Gemeente Velsen gaat meubilair honderd procent circulair inkopen. Deze keuze is onderdeel van een heel nieuwe visie op werken, die mens en milieu ten goede moet komen. Huisvesting en organisatieontwikkeling versterken elkaar daarin.
In een interview met Facto geven Jacomijn op den Dries, manager Bedrijfsvoering en Paulien van der Laarse, adviseur Inkoop en Contractmanagement op de aanbesteding circulair kantoormeubulair.

Vroeger was de insteek toch meer: wij vragen iets en de leverancier levert

“Vroeger was de insteek toch meer: wij vragen iets en de leverancier levert, nu is het veel meer een partnerschap. We vragen ook om meer dan alleen meubels; we vragen om ondersteuning, om mee te denken, om creativiteit en expertise. Het is heel gaaf om te zien dat dat kan, dat dat werkt.”

>> Gemeente Enschede gaat voor SROI

En Pascal Wijnia, facilitair adviseur en contractmanager bij de gemeente Enschede, vertelde in het interview ‘Gemeente Enschede zet in op social return: ‘We hebben een voorbeeldfunctie‘ over de contracten schoonmaak en warme en koude drankenvoorzieningen waarin een harde SROI-eis is opgenomen voor de meerderheid van de werkzaamheden.

De gemeente probeert voor de facilitaire diensten onder meer langdurige overeenkomsten af te sluiten. Wijnia: “We vinden het belangrijk dat deze mensen een prettige en veilige werkomgeving hebben waar zij zich thuis voelen. Daarvoor moeten ze goed kunnen aarden op hun werkplek. Het is dan niet handig als ze elke twee of drie jaar naar een andere partij moeten. We zetten dus in op zo lang mogelijke contracten, van zes tot acht jaar.”

Huisvesting en werkomgeving

>> UWV: hybride weken en de toekomst van kantoor

De overgang naar hybride werken staat ook bij overheidsinstellingen hoog op de agenda. Ook bij het UWV heeft corona de visie op werken en het gebruik van kantoren flink veranderd. ‘Ik denk dat we 20 tot 30 procent in vierkante meters zullen krimpen, met een maximum van 40 procent over een jaar of tien’ zegt Henk van de Weitgraven, directeur Facilities.

Henk van de Weitgraven, directeur Facilities bij het UWV.

>> Provincie Groningen: van 950 vaste naar 600 flexwerkplekken

Bij Provincie Groningen is er sinds de pandemie ook het nodige veranderd in de werkomgeving, vertelt facility manager Cees Tetteroo. ‘We gaan van 950 vaste werkplekken naar 600 flexwerkplekken, een derde minder dus. Daar schrikt iedereen onmiddellijk van, maar dat moet kunnen.’

>> Hybride werken bij de Belastingdienst: ‘Het is onmogelijk om alle 150 panden in één keer om te bouwen’

De overgang naar hybride werken is voor de Shared Service Organisatie voor Facilitaire Dienstverlening bij de Belastingdienst een flinke klus. Logisch, want de dienstverlener faciliteert zo’n 46.000 werkplekken in 150 panden. In een interview vertelt directeur Marcia van Dooren over de terugkeer naar kantoor en de overgang naar hybride werken. ‘Het is onmogelijk om alle 150 panden in één keer om te bouwen’.

Hybride werken bij Provincie Noord-Holland: ‘Eerst experimenteren, daarna pas veranderen’

Sinds Provincie Noord-Holland is overgestapt op hybride werken wordt het kantoor vooral gezien als plek voor ontmoeten en samenwerken. Dat heeft nog niet geleid tot ingrepen in de kantoorinrichting of -indeling.
Diverse experimenten op veertien plekken in het gebouw moeten eerst duidelijkheid geven over de manier waarop medewerkers het gebouw gaan gebruiken. In een interview met Facto zegt Rob Tresoor, facility manager: ‘We wachten eerst de uitkomsten van de experimenten af en kijken dan verder wat we gaan doen.’

Rijksontmoetingspleinen: mensen verleiden om naar kantoor te komen

Links Juul van 't Hooft (SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Belastingdienst) en rechts Paul Pegels (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Om ontmoetingen tussen eigen medewerkers – en in de toekomst ook medewerkers van andere overheden en burgers – te faciliteren investeert het Rijk in zogenoemde rijksontmoetingspleinen. Wat is de functie van zo’n rijksontmoetingsplein? Hoe is deze ingericht en welke services worden er aangeboden?
Een gesprek met Paul Pegels (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Juul van ’t Hooft (SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Belastingdienst).

Musea

>> Rijksmuseum Amsterdam: 5 sterren voor duurzaamheid

Het Rijksmuseum Amsterdam behaalde ruim een jaar geleden als eerste museum ter wereld een Breeam-NL In-Use duurzaamheidscertificaat Outstanding (vijf sterren), de hoogst haalbare score.


In het interview Rijksmuseum: eerste museum met vijf sterren voor duurzaamheid met Facto blikt Facility Manager Karen Keeman terug op de afgelopen periode en geeft ze inzicht in de getroffen duurzaamheidsmaatregelen.
Ze kijkt ze meteen ook vooruit. “Het halen van het certificaat is natuurlijk niet het eindstation. We zijn al aan de slag met nieuwe speerpunten, dat zal de komende jaren zo blijven gaan.”

>> Aanbesteding schoonmaak Groninger Museum: ‘Je wilt bezoekers wel in een schoon museum ontvangen

Het Groninger Museum doorliep in 2021 een Europese aanbesteding voor schoonmaak en glasbewassing. Het was de eerste schoonmaakaanbesteding van het museum ooit. In het interview ‘Je wilt bezoekers wel in een schoon museum ontvangen’ gaat zakelijk directeur Esther Moesker onder meer in op de voorbereiding, de procedure en de samenwerking. ‘We hadden echt behoefte aan stuurinstrumenten’.

Lees ook:


Dit vind je misschien ook interessant