Veranderen naar een flexibele workplace management-organisatie, hoe heeft ABN Amro dat aangepakt?

Veranderen naar een flexibele workplace management-organisatie, hoe heeft ABN Amro dat aangepakt?

ABN Amro Facility Management heeft in 2021 een transformatie ondergaan naar ABN Amro Workplace Management. Hoe is dat traject verlopen? En wat heeft het opgeleverd?

Deze vragen staan centraal in de presentatievan ABN Amro en de twee begeleidende adviesbureaus (TwynstraGudde en VFM) tijdens het Facto Congres 2023 (donderdag 21 september a.s.) in Nieuwegein.

Sprekers

De presentatie wordt gegeven door de volgende personen:

Ander organisatie- en sourcingmodel

De facilitaire organisatie van de bank (verantwoordelijk voor de werkomgeving van 21.250 medewerkers, verspreid over 67 locaties in Nederland) heeft twee jaar terug de beweging gemaakt van een (gedeeltelijke) uitvoeringsorganisatie naar een strategische regieorganisatie.

Het herziene model is per 1 september 2021 ingegaan, tevens de start van de samenwerking met drie nieuwe strategisch contractpartners.

VFM en Twynstra Gudde hebben ABN Amro begeleid bij de visievorming, aanbestedingen en implementatie. Na een eerste jaar van implementeren en samenwerken is het waardevol om terug te blikken.

Vragen die tijdens de presentatie aan de orde komen

Tijdens de presentatie komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

  • Op welke manier is de beweging gemaakt naar een strategische regieorganisatie?
  • Hoe zijn de drie nieuwe contractpartners geselecteerd?
  • In hoeverre zijn de ambities, doelen en uitgangspunten gerealiseerd en welke verbeterpunten zijn er?
  • Hoe kunnen betrokken partijen (opdrachtgever en opdrachtnemers) samen doorgroeien naar een volwassen partnerschap met échte meerwaarde voor de eindgebruiker?

Programma Facto Congres op 21-9 a.s.

Op het congresprogramma, dat net als vorig jaar wordt geleid door de energieke dagvoorzitter Suzan Vink, staan dit jaar onder meer de volgende onderdelen:

PLENAIRE KEYNOTES

Keynote 1. De Mentale Reset, door dr. Elke Geraerts, neuropsycholoog
Keynote 2. Succesvol falen: stilstaan is vooruitgaan, door Niels Thijssen, topsportcoach

PARALLELLE SESSIES (iedere deelnemer kan 3 sessies bijwonen)

Meer weten over het Facto Congres 2023?

>> Bezoek dan de speciale website.
>> Met meer collega's aan het congres deelnemen? Profiteer dan van de aantrekkelijke meermanskorting.