3x Hybride werken op Facto Congres (21-9, Nieuwegein)

3x Hybride werken op Facto Congres (21-9, Nieuwegein)

Het jaarlijkse Facto Congres komt er weer aan. Op donderdag 21 september staan drie cases op het programma waarin aandacht wordt besteed aan hybride werken.


>> Case ASML --> Optimale huisvesting in een snel veranderende omgeving

Met wereldwijd nu 40.000 medewerkers, waarvan 20.000 op kantoor in Nederland (dat zijn er naar verwachting in 2030 minimaal 35.000), 120 nationaliteiten en de overgang naar hybride werken, bevindt ASML zich in een zeer dynamische periode als het gaat om kantoorhuisvesting.

Wat zijn in deze context de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijf op gebied van huisvesting en services (denk onder meer aan werkplek- en serviceconcept, flexibiliteit, duurzaamheid, smart grid) en hoe gaat de organisatie daarmee om?

Sprekers:


>> Case Microsoft --> New World of Teamwork: hybride werken in een veranderende (tech)wereld

Duurzame groei, healthy workforce en employee experience, het zijn belangrijke thema's voor Microsoft om te komen tot optimale prestaties. Daarbij speelt de overgang naar hybride werken een belangrijke rol, met onder meer een andere bedrijfscultuur en een andere manier van werken en samenwerken.
Shanna Bosmans, de eerste Chief Hybrid Officer (CHO) ter wereld, vertelt over de aanpak van Microsoft, die zich richt op vier focuspunten te weten: welzijn en zorg, flexibiliteit, a-synchroon werken en het kantoor als social hub.

Sprekers:


>> Case FMHaaglanden --> Catering in hybride kantoren: uitdagingen en kansen

Hoe ontwikkel je een visie op catering zodat ruim 30.000 ambtenaren, werkzaam op negen Haagse ministeries, in een hybride werkomgeving kunnen genieten van gezond en duurzaam eten en drinken? Voor deze vraag zag FMHaaglanden, de facilitair dienstverlener van negen ministeries, zich eind 2021 gesteld.
Met een breed samengesteld projectteam werd een intensief traject doorlopen, met als resultaat een heldere visie op eten en drinken in de werkomgeving en daarop aansluitend een succesvol afgeronde aanbesteding.

Michiel van Noort en Annemarie Blok nemen je mee in het proces en de manier waarop keuzes gemaakt zijn op gebied van onder andere hybride werken, de veranderde functie van kantoor, duurzaamheid, inclusiviteit, flexibiliteit in contracten, goed werkgeverschap en de uiteenlopende doelstellingen van de verschillende opdrachtgevers binnen Het Rijk.

Sprekers:


Programma Facto Congres op 21-9 a.s.

Op het congresprogramma, met net als in 2022 de energieke Suzan Vink als dagvoorzitter, staan dit jaar onder meer:

PLENAIRE KEYNOTES

Keynote 1. De Mentale Reset, door dr. Elke Geraerts, neuropsycholoog
Keynote 2. Succesvol falen: stilstaan is vooruitgaan, door Niels Thijssen, topsportcoach

PARALELLE SESSIES (iedere congresbezoeker kan aan 3 sessies deelnemen)

Meer weten over het Facto Congres 2023?

>> Bezoek dan de speciale website.