Olivier Laméris (Gom): "Flexibiliteit is van ongelofelijk groot belang"

"Door onze kennis van de verschillende sectoren konden wij met onze opdrachtgevers meedenken. Die sectorkennis en flexibiliteit blijven in mijn ogen van belang, ook in de toekomst", zegt Olivier Laméris, algemeen directeur bij Gom, wanneer we hem in het kader van het (link: https://form.servicemanagement.nl/marktonderzoek-2020 text: marktonderzoek) vragen naar zijn visie.

Hoe kijken jullie terug op 2020?

"Natuurlijk is de impact van de coronacrisis enorm geweest. De impact verschilt sterk per sector: Gom Zorg, Kleentec (Food & Industry) en Gom Specialistische Reiniging hebben het extra druk gehad. In andere sectoren kwamen de werkzaamheden op een laag pitje te staan, zoals bij Gom Hospitality. Gelukkig konden we een beroep doen op de flexibiliteit van onze collega’s om, waar mogelijk, bij te springen waar het nodig was. Overall bleef onze omzet stabiel ten opzichte van vorig jaar (+0,6 procent).

"Ik ben trots op de ongelofelijke inzet en het werk dat in samenwerking met onze opdrachtgevers verzet is. Er zijn vele goede voorbeelden die ik kan noemen. Eén ervan hebben we ingediend voor de Best Practice Award van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Dit initiatief met TNO behaalde terecht de finaleplaats voor deze award."

Wat is jullie verwachting voor de nabije toekomst?

"Wij verwachten dat onze sectorspecialisatie ook in de toekomst voor opdrachtgevers van toegevoegde waarde is. Door onze kennis van de verschillende sectoren konden wij met onze opdrachtgevers meedenken. Die sectorkennis en flexibiliteit blijven in mijn ogen van belang, ook in de toekomst.

"Vanuit de sectorkennis is het concept Samen ontwikkeld: deze totaaloplossing verlicht de hoge werkdruk door personeelstekorten in de zorg door niet-zorggerelateerde taken, die dicht tegen onze dienstverlening aan zitten, uit handen te nemen van verplegend en verzorgend personeel. Het voordeel voor de opdrachtgever is minder werkdruk, meer aandacht voor de client én besparing van kosten.

De nieuwe manier van werken op kantoor vraagt écht flexibiliteit in schoonmaak.

"Flexibiliteit is naar mijn verwachting een element dat van ongelofelijk groot belang wordt – en al is – voor veel opdrachtgevers. Onze kennis, aangevuld met de recente ervaringen door corona-eisen, leidt dan ook tot onze FLEX-aanpak. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de nieuwe manier van werken op kantoren. Dat vraagt écht flexibiliteit in schoonmaak, die verder gaat dan alleen sensoring."

Hoe rooskleurig of somber zien jullie de toekomst in?

"Het belang van schoonmaak is in 2020 enorm zichtbaar geworden. Ik verwacht dat de waardering van het schoonmaakwerk blijft. Dat is namelijk meer dan terecht.

"Inmiddels zien we dat de coronacrisis impact heeft op het arbeidspotentieel. Een grote uitdaging voor onze hele branche. Onze sector biedt voor mensen zoveel kansen, het zou zonde zijn als zij door onbekendheid hiermee voor andere sectoren kiezen.

"Onzeker is de exacte impact van de recente ontwikkelingen op het traditionele gebouw / kantoorgebruik. De brede verwachting is dat de bezetting niet meer structureel op het oude niveau zal komen. De beweging naar tijd en plaatsonafhankelijk werken, die in een stroomversnelling is gekomen, stelt op veel plekken andere eisen aan dienstverlening. Daarnaast kijken we ook naar werkomgevingen buiten kantoren: initiatieven als Facilicom@home en Schoon@home laten dit zien."

In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

"Ik noemde al Samen als mooi voorbeeld. Daarnaast is CMR-reiniging een groeiende dienst vanuit Gom Specialistische Reiniging. Hieronder vallen stoffen als Chroom-6, fijnstof en DME (uitstoot van dieselmotoren). Onze ervaring met het reinigen, verwijderen en saneren van omgevingen waar met CMR-stoffen werd gewerkt is groot en we verwachten hierin groei dat het bewustzijn van deze problematiek bij opdrachtgevers toeneemt."

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

"Verduurzaming is eigenlijk al lang een standaard onderdeel van onze werkwijze en aanpak. Uiteraard blijven we actief in reductie van onze CO2-uitstoot. Dit leidde inmiddels tot certificering op trede 3 van de CO2-prestatieladder. Het is goed om te zien dat dit niveau bereikt is voor het hele concern Facilicom."

"Duurzaam ondernemen omvat in onze ogen naast de milieu-component ook de mens-component: We willen een waardevol werkgever zijn voor onze mensen. Dat omvat de hele medewerker-reis. Van bij ons in dienst komen, via jezelf ondersteund voelen in je ontwikkeling tot duurzaam inzetbaar blijven. Dit omvat ook mensen met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt kansen bieden, daarin werken we bijvoorbeeld samen met onze zusteronderneming Buitengewoon. Via deze focusgebieden ondersteunen we vooral de SDG’s 1, 3, 8 en 11." 

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

"Datadriven werken stelt ons in staat om zowel de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren als onze processen verder te optimaliseren. Los van de ontwikkelingen rond informatievergaring via sensoring en tags, blijven we daarom investeren in digitalisering van onze processen. Met de data die we vergaren verwachten we onze dashboards voor klanten te verbeteren en verhogen we de output van onze dagelijkse uitvoering."