Visie John van Hoof (CSU): "Wie vooruit wil, moet vooruit denken én versnellen."

Visie John van Hoof (CSU): "Wie vooruit wil, moet vooruit denken én versnellen."

Voorzitter van de Raad van Bestuur bij CSU John van Hoof blikt terug op een bewogen jaar en kijkt vooruit met grootse plannen: "Juist nu kan CSU haar waarde tonen en worden schoonmaak en hygiëne in een heel ander perspectief gezet." In het kader van het (link: ondernemen/marktonderzoek-schoonmaak-geraakt-door-corona-herstel-in-zicht text: marktonderzoek) deelt Van Hoof zijn visie op de schoonmaak.

Hoe kijken jullie terug op 2020?

“2020 was het meest bewogen jaar in de 52-jarige geschiedenis van CSU. Het jaar waarin de coronacrisis grote impact had op onze medewerkers, onze klanten en onze organisatie. Tegelijkertijd ook het jaar waarin het besef en belang van schoonmaken snel is gestegen. Juist nu kan CSU haar waarde tonen en worden schoonmaak en hygiëne in een heel ander perspectief gezet. Waar begin je een verhaal dat van zulke betekenis is geweest? Bij het begin dan maar, dat voor dit jaar gevoelsmatig in maart was. De maand waarin dat onbekende virus Nederland in z’n greep kreeg, met onze thuisbasis Uden als epicentrum. Wat eerst zo ver leek was opeens razendsnel dichtbij, dichterbij dan we ooit konden vermoeden. Collega’s werden ziek, sommige verloren familieleden. We waren verbijsterd en verdrietig. Tegelijk verschoof er met die eerste shock iets onderhuids, dat voelden we allemaal. Er kwam een enorme veerkracht los, een eigenschap die diep in ons DNA verankerd zit. CSU’ers zijn aanpakkers, wij zijn doeners. We stropen onze mouwen op, onze blik gericht op de wereld om ons heen. Of het nu gaat om onze eigen mensen, klanten, leveranciers of partners. Want vooruit ga je nooit alleen, maar altijd samen.”

Corona bleek een creatieve pressure cooker

“Die zorgzaamheid komt uit het hart van ons karakter, als familiebedrijf. En naar familie kijk je om, zo simpel is het. Het welzijn van onze ruim vijftienduizend mensen vormde dan ook topprioriteit. Hoe we hun veiligheid en gezondheid verzekerden. Maar tegelijk bleven investeren in hun kennis en kunde, omdat onze klanten meer dan ooit op hun inzet vertrouwden. Online opleiden, waar we al ver mee waren, bleek een gouden greep. Met nieuwe, praktische e-learnings stoomden we onze mensen klaar voor een switch naar de frontlinie: in de zorg, waar de vraag naar hygiëne het hoogst was. Sowieso zag je het CSU-groen waar het keihard nodig was. Bijvoorbeeld met Schoonvooronzehelden.nl, kosteloze schoon¬maak¬hulp in bijvoorbeeld huisartsen¬praktijken, het Leger des Heils en zelfs bij mensen thuis, zoals artsen. Trots zijn we op iedereen die zich zo wendbaar heeft opgesteld, en dat nog steeds doet.”

De prijs vormt de bekroning voor de unieke werkwijze van CSU

“Onze innovatieve mindset, de groene motor van ons bestaan, bleek van onschatbare waarde. Ogenschijnlijk soepel vertaalden we nieuwe uitdagingen in slimme oplossingen, waarmee we onze voortrekkersrol als facilitator innovator verstevigden. Oplossingen die stuk voor stuk inspelen op huidige én toekomstige klantbehoeftes. Van de CSU Uit-Kijk Gids en onze Corona Heropstart¬plannen tot de populaire CSU Hygiëne¬haak, een handig hulpmiddel om een deurklink of schakelaar ‘aan te raken’. Of kijk naar onze hologram-hostess Almina, die op futuristische wijze veiligheid met gastvrijheid combineert, Corona bleek een creatieve pressure cooker.”

“Ons ondernemerschap en onze veerkracht leidde ook in een bijzonder jaar successen. Zo zijn we er met een innovatieve, gastvrije en mensgerichte aanpak in 2020 opnieuw in geslaagd om vele opdrachtgevers te behouden en onze klantportefeuille verder uit te breiden. Onze drive voor het allerbeste vertaalde zich ook in trots makende prijzen, zoals de eerste positie in de MT500-categorie ‘Facilitaire dienstverlening’ en nummer 1 ‘Partner in schoonmaak’ van Facto. Maar de Koning Willem 1 Prijs vormde natuurlijk de kroon op ons werk. CSU mocht deze prijs - de Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven - in ontvangst nemen voor Grootbedrijf. Op 25 november 2020 reikte Erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima deze meest prestigieuze tweejaarlijkse prijs uit, een bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. De jury was van mening dat CSU een koploper is in technologische en sociale innovatie. Een onderneming die door haar wendbaarheid tijdens de COVID-19 crisis excellent ondernemerschap heeft laten zien en waar maatschappelijke winst net zo telt als financiële winst. De prijs vormt de bekroning voor de unieke werkwijze van CSU. Het is voor ons bedrijf, onze medewerkers en al onze relaties een groot compliment. Dankzij de inzet van medewerkers en het vertrouwen van klanten en leveranciers kunnen wij vernieuwen en goed ondernemerschap tonen. Hygiëne en het belang van goede schoonmaak kwamen het afgelopen jaar hoger op de agenda’s van veel organisaties te staan. Het is voor ons als CSU de ultieme stimulans om iedere dag de beste kwaliteit in onze dienstverlening te leveren.”

“Dankzij de loyaliteit van onze relaties, de moed van onze schoonmaakmedewerkers en onze totale innovatiekracht hebben wij 2020 het hoofd geboden. En meer dan dat: na een terugval in maart realiseerden we zelfs een omzetstijging, waaraan ook de overname van Dolmans Schoon¬maak Diensten bijdroeg. We verwelkomden 360 opdracht¬gevers en zo’n duizend betrokken nieuwe collega’s.”

“Vernieuwen en ondernemerschap, het zijn eigenschappen die als een groene draad door ons bestaan lopen. Dat we ons bedrijf relevant houden voor klanten en markt kan maar op één manier: door te innoveren. Door continu de dienstverlening tegen het licht te houden en ons af te vragen hoe het beter, efficiënter of duurzamer kan. Om zo voor organisaties en hun medewerkers te zorgen voor gastvrije, gezonde en gelukkige werkomgevingen. Belangrijk vind ik dat we CSU relevant houden door met onze innovaties en oplossingen aan te sluiten bij de ambities en doelstelling van Facilitair Nederland. Dat doen we door samenwerking en kennis van buiten naar binnen te halen. In dat opzicht was 2020 ondanks corona opnieuw een bijzonder jaar. Door juist dat jaar door te gaan met onze Tell me More dagen, de derde CSU Innovatie award, CSU´s beste Schoonmaakidee voor de werkvloer en de derde editie van het Nationale Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie. Alle lagen binnen en buiten de onderneming betrekken we met een open blik. Dat vraagt kwetsbaarheid en tegelijk ook lef. Wij geloven erin dat we juist hierdoor niet met beloften maar met praktische oplossingen komen. De diverse erkenningen zijn een geweldige waardering voor onze visie en vooral de mensen die op deze manier het verschil durven en willen maken.”

Wat is jullie verwachting voor de rest van 2021 en daarna?

“We verwachten de groeilijn aan te kunnen houden. Onze slimme aanpak zorgt voor meetbare, wendbare en duurzame oplossingen die relevanter zijn dan ooit. De effecten zullen ook bij het verder open gaan van de maatschappij blijven. Immers de ontwikkelingen over de aard en plek waarop mensen samenkomen en werken zijn blijvend veranderd. Die recente ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus treffen de gehele Nederlandse economie en enkele sectoren in het bijzonder. Vanuit een excellente dienstverlening blijven we gerichte meerwaarde toevoegen. Dit doen we nadrukkelijk met versnelling in onze branche specifieke insteek en een gedifferentieerde marktbewerking. Door continu je dienstverlening tegen het licht te houden en je af te vragen hoe het beter, efficiënter of duurzamer kan.”

Door samen te werken op brancheniveau kunnen we klanten verrassen en mederwerkers nog beter ondersteunen

“Als facilitair innovator zoeken we continu naar manieren om het schoonmaak vak slimmer, lichter en leuker te maken, met een goede balans tussen high tech en high touch. Digitalisering, robotisering en smart buildings zullen we in co-creatie verder inhoud geven. We zetten zowel denkkracht binnen de organisatie (Beste Schoonmaakidee, Innovatie klankbordgroep, Innovatielab) als buiten de organisatie (CSU Innovatie award, Hospitality congres, Hackatons) in, en investeren in samenwerkingen met Hogescholen en Universiteiten om studenten te betrekken bij nieuwe oplossingen. De samenwerkingen op brancheniveau dragen bij aan de dienstverlening van de toekomst. Dit doen we om onze klanten te verrassen en óók om medewerkers nog beter te ondersteunen en werken lichter en leuker te maken.”

Hoe rooskleurig of somber zien jullie de toekomst in?

“We merken ten volle de marktpotentie van innovatieve oplossingen die we klanten in diverse segmenten inmiddels bieden. Daar verwachten we nog meer groei in. Bepalende pijlers daarbij blijvende aanvullende investeringen op al eerder geïdentificeerde thema’s zoals duurzaamheid, hospitality en facilitaire samenwerking. Thema’s die voor facilitair verantwoordelijken relevant zijn, zo bleek ook uit ons Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie. Hoewel CSU een mooie staat van dienst heeft, is de facilitaire wereld tegelijkertijd continu in beweging. Daarom innoveren we onze dienstverlening proactief, wat ons toonaangevend in de markt houdt. Innoveren is voor CSU van strategisch belang om onze positie als gidsende koploper in de branche vast te houden. De wereldwijde ontwikkelingen volgen we daarbij voortdurend, want één ding staat vast: de disruptieve veranderingen raken onze branche, ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten.”

Als facilitair innovator staan wij voor maximale ontwikkeling van bestaande én nieuwe middelen

“Wie vooruit wil, moet vooruit denken én versnellen. Als facilitair innovator staan wij voor maximale ontwikkeling van bestaande én nieuwe middelen. We innoveren op allerlei terreinen, onderzoeken mogelijkheden om schoonmaak te optimaliseren en nemen het voortouw in facilitaire samenwerking met partijen van binnen en buiten de branche. Onze visie op innovatie resulteert in innovatieve oplossingen. Bij CSU gaan marktinnovatie, diensteninnovatie, procesinnovatie, sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand. Innovaties waar we niet over praten als perspectief maar juist in de praktijk brengen om organisaties en hun medewerkers gastvrijer, gezonder, duurzamer en gelukkiger te maken.”

In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

“CSU zoekt continu naar manieren om het schoonmaakvak voor de mensen in de uitvoering leuker en lichter te maken. En daarbij altijd op zoek te zijn naar nieuwe vormen van dienstverlening die bijdragen aan de beleving van zowel de medewerkers als gasten van onze opdrachtgevers. Om organisaties wend- en weerbaar te houden is flexibiliteit en ketensamenwerking van belang. Door van data bruikbare informatie te maken, zoals met Beyond Eyes en BE Clean, dragen we daaraan bij. Ook zien we een steeds groter wordende interesse in de Facilitaire Coalitie, ons pasklaar samenwerkingsmodel, dat in de veranderde en flexibelere facilitaire omgeving relevanter is dan ooit door de wendbare samenwerking.”

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

“Voor de derde maal op rij onderzochten we met de Nationale Benchmark Facilitaire Innovatie de weg naar vernieuwing in facilitair management van toonaangevende organisaties. In 2020 stond duurzaamheid nog altijd op de eerste plek, wat wij als ‘groen bedrijf’ alleen maar onderstrepen. Als CSU gaan we met relaties het gesprek aan om bedrijven te helpen met hun ambities. Een schone, gastvrije omgeving waar klimaatbeheersing en energie neutrale oplossingen een plek hebben, draagt bij aan de HR-strategie van klanten. Samen met klanten en leveranciers bekijken we hoe we elkaars duurzaamheidsdoelstellingen kunnen versterken en schoonmaak duurzamer maken. We willen toekomstbestendig groeien, waarbij we aandacht hebben voor mens, milieu en maatschappij. Dat motiveerde ons om het Green Recovery Statement te ondertekenen, samen met nog tweehonderd andere Nederlandse bedrijven.”

Een nieuwe toekomst creëer je tenslotte nooit in je eentje, alleen samen maak je een wezenlijk verschil

“Een nieuwe toekomst creëer je tenslotte nooit in je eentje, alleen samen maak je een wezenlijk verschil. Neem CO2, dat natuurlijk niet ophoudt bij de grenzen van ons bedrijf. Daarom zijn we in 2020 gestart met Ecochain, waarmee we bij opdrachtgevers onze eco-footprint binnen de waardeketen meetbaar in kaart brengen en rapporteren. En maken we inzichtelijk welke (duurzame) keuzes welke impact opleveren. We richten ons binnen CSU op geselecteerde Sustainable Development Goals (SDG’s). Door te focussen op de SDG’s willen we betekenisvol kunnen zijn voor stakeholders. De gekozen SDG’s zitten allen op het raakvlak van mensen en het nemen van een verantwoordelijke rol op de krappe arbeidsmarkt en het klimaat. Uit benchmarks blijkt de eigen CO2-uitstoot relatief al heel beperkt. Gekoppeld aan de behaalde certificering op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder zoeken we in dialoog met stakeholders naar mogelijkheden de emissie terug te dringen.”

Vernieuwen loopt als een rode draad door het bestaan van CSU

“CSU investeert in het werven, opleiden en behouden van de beste mensen. Het is daarom onze ambitie om onderscheidend te zijn en te blijven op het thema duurzame inzetbaarheid van mensen. Maatregelen voor de inzetbaarheid dragen bij aan de continuïteit en daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening. Ons programma Fris in je Werk heeft drie pijlers: Vitaliteit & gezondheid, Ontwikkeling & opleiding en Loopbaan & mobiliteit. We willen bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Door persoonlijke ontwikkeling van competenties en het verhogen en benutten van kwaliteiten zijn ze gemotiveerd en voelen en nemen ze eigen verantwoordelijkheid. Ook passen we al zeer veel social return toe in de branche en binnen ons bedrijf. CSU is gecertificeerd op trede 3 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. In mei 2019 ondertekende CSU ook het Charter Diversiteit en verbond zich aan een groeiend netwerk van bedrijven die zich inzetten voor diversiteit en inclusie op de werkvloer.”

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

“Met een omvangrijke organisatie beschikken we automatisch over een grote hoeveelheid data. Deze data, bijvoorbeeld op het gebied van personeel, klant en operatie, leggen we steeds vaker vast in (data)systemen. Door data te combineren en koppelingen te leggen tussen deze systemen zetten we data in als stuurinformatie. Dit stelt ons in staat om op ieder niveau gefundeerde en objectieve beslissingen te nemen. Vanuit onze oplossing BeSense is het ecosysteem geperfectioneerd en uitgebouwd tot Beyond Eyes, dat we in 2021 tijdens de CSU Innovatie Boost week samen met Heijmans lanceerden. Beyond Eyes zorgt voor een prettig en gezond binnenklimaat. Voor een gebouw dat anticipeert op veranderende behoeften van de gebruikers en dat duurzaam en verantwoord met energieverbruik omgaat. Een gebouw dat aangeeft wanneer het moet worden schoongemaakt. Met de diensten van Beyond Eyes is slim te sturen op de bezetting, benutting, hygiëne en het binnenklimaat. Met slimme sensoren, een bundeling van data, continue monitoring en advies van specialisten draagt Beyond Eyes bij aan een betere (werk- en verblijf)omgeving. Voor datagestuurde schoonmaak is onze BE Clean een unieke oplossing en waarborg voor een innovatief, gestroomlijnd en efficiënt proces voor de klant.”

“We geloven in innovatie en digitalisering. Ook onze sector ontwikkelt zich tot ICT-intensieve bedrijfstak waarin digitalisering, big en small data analyses en IoT toepassingen bepalender worden voor verder succes. Als facilitair innovatief ketenpartner bewegen we daarin mee, houden zelf aansluiting en lopen we voorop met procesoptimalisatie via data-analyse en de integratie van innovaties en techniek in de eigen dienstverlening. Investeringen in de ICT-afdeling en -tools zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een succesvolle onderneming. Vernieuwen loopt als een rode draad door het bestaan van CSU. En digitalisering is de norm. Onze interne processen digitaliseren we zoals met nieuwe HR-, plannings-, administratie en CRM-pakketten. En door apps verbinden we ons werk met dat van de klant. Die geven we via gekoppelde managementrapportages een goed inzicht en stuurinformatie. Een digitale transformatie betreft een fundamentele verandering en slaagt alleen wanneer de menselijke factor voldoende aandacht krijgt. Dit houdt in dat we processen uniformeren en optimaliseren, transparant intern en extern communiceren en medewerkers aansturen en opleiden in de nieuwe werkwijze. Een belangrijke basis voor onze wens om toekomstbestendig te groeien met een positieve impact op maatschappij, mens en middelen.”

Lees meer over