Mark Keur (Hago Nederland): "Het resultaat van ons werk is nog belangrijker geworden"

Mark Keur (Hago Nederland): "Het resultaat van ons werk is nog belangrijker geworden"

Mark Keur, algemeen directeur Hago Nederland, ziet de toekomst voor de schoonmaakbranche rooskleurig in: "De wereld heeft meer aandacht gekregen voor hygiëne in plaats van voor schoonmaken." In het kader van het (link: ondernemen/marktonderzoek-schoonmaak-geraakt-door-corona-herstel-in-zicht text: marktonderzoek) deelt hij met Service Management zijn visie op het afgelopen en het komende jaar.

Hoe kijken jullie terug op 2020?

“Positief. Hago is wendbaar en flexibel gebleken. We hebben al snel een flexpool opgezet waar we medewerkers konden uitwisselen van gesloten locaties naar plaatsen waar zelfs meer mensen nodig waren dan voorheen, zoals in ziekenhuizen. We hebben om die reden ook niemand hoeven ontslaan tijdens de coronapandemie. Dat signaal hebben we heel snel naar de medewerkers afgegeven en past ook volledig in ons beleid om een positieve impact te maken naar mens en maatschappij.”

“Ook konden we samen met de meeste van onze klanten prima zoeken naar de oplossingen die antwoorden geven op de nieuwe werkelijkheid. Dit partnership en denken in langere termijnen heeft er mede toe geleid dat we momenteel een NPS score van +56 hebben gekregen van opdrachtgevers. Daaruit spreekt veel vertrouwen en waardering. En dat is wederzijds.”

Wat is jullie verwachting voor de rest van 2021 en daarna?

“We verwachten, door alles wat corona ons heeft gebracht en geleerd, wel wat blijvertjes. De wereld heeft meer aandacht gekregen voor hygiëne in plaats van voor schoonmaken. Het resultaat van ons werk is nog belangrijker geworden. Daarnaast (specifiek voor de kantooromgevingen) verwachten we een blijvende mix van werken vanuit huis en op kantoor. Ook in het onderwijs zien we een kentering in het gebruik van gebouwen, met bijvoorbeeld hybride lesvormen waarbij studenten deels vanuit huis onderwijs krijgen. Dat flexibele gebruik vraagt nog nadrukkelijker om schoonmaak op basis van feiten in plaats van aannames. Werken op basis van data uit bewegingssensoren in panden in combinatie met taakintegratie (Smart Hygiene van Hago Next) krijgt een steeds grotere rol. Dat open platform biedt andere leveranciers bovendien de mogelijkheid om er ‘op in te klikken’ zonder grote IT investeringen.”

We verlenen niet alleen schoonmaakdiensten, maar een totaalpakket

Hoe rooskleurig of somber zien jullie de toekomst in?

“Zeer rooskleurig. Eerder al communiceerden we de strategie van Vebego om binnen de holding krachten te bundelen in een paar grote bedrijven. Zo kunnen we onze opdrachtgevers nog beter bedienen en hebben we bovendien meer mogelijkheden om (toekomstige) medewerkers de ontplooiingsmogelijkheden te geven die ons als werkgever aantrekkelijk houdt. De krapte op de (schoonmaak)arbeidsmarkt is steeds meer een uitdaging, zeker in specifieke segmenten. Daarnaast zorgen de aanpassingen in de structuur van Vebego dat we elkaar nog beter kunnen versterken. We hebben een mooie diversiteit aan bedrijven waarmee we opdrachtgevers een veelheid aan diensten kunnen verlenen naast schoonmaak. Denk aan landscaping, taken in de zorg en facility management. Maar ook aan innovatieve IT-oplossingen en eigen kwalitatief hoogwaardige middelen en machines, inclusief de kennis over hun gebruik. Een totaalpakket dus.”

Heeft de coronacrisis volgens jullie een blijvend effect op de schoonmaakbranche?

“Die blijvende veranderingen zien we zeker in kantooromgevingen, door het minder voorspelbare gebruik van die panden doordat kantoormedewerkers meer ruimte krijgen voor de keuze tussen werken vanuit huis of op kantoor. Zoals ik eerder al aangaf, zien we deze ontwikkeling ook ontstaan in het onderwijs. Daarover zijn we al in gesprek met opdrachtgevers, om later niet achter de feiten aan te lopen. In andere branches, zoals bijvoorbeeld productie- en leisure omgevingen en clean rooms, zien we de behoefte aan kwaliteitsimpulsen op basis van geanalyseerde data met een voorspellende waarde.”

Iedereen is welkom om erbij te horen. Ook dat is voor ons duurzaamheid.

In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

“We zien een grote toekomst voor Smart Hygiene, het schoonmaken op basis van data uit sensoren. Data geeft Hago en opdrachtgevers de mogelijkheid om operationele en tactische besluiten te nemen op basis van ‘echt’ pandgebruik. Het gaat dus niet zozeer om een nieuwe dienstverlening, maar meer om een verdiepingsslag van dat wat we al doen. Slimmer schoonmaken betekent ook dat medewerkers, zonder dat ze harder hoeven te lopen, meer andere facilitaire taken kunnen oppakken. Daarmee verbreden we onze diensten. We zetten ook steeds meer innovaties in om onze medewerkers te ondersteunen waardoor we ze langer vitaal houden. Tot slot gaan we ons ook meer richten op ons mentaal marktleiderschap in een aantal geselecteerde (deel)markten. We zijn niet voor niets de expert op een aantal gebieden. Dat mogen we best meer laten zien.”

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

“Vebego en Hago willen dagelijks een positieve impact maken op 10 miljoen mensen. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol. In 2030 opereren we CO2-neutraal en tot die tijd compenseren we onze foot print. Ons wagenpark wordt steeds meer elektrisch en we gebruiken nu al voor 75% eco-vriendelijke chemicaliën waar we nog niet zonder kunnen schoonmaken. Maar duurzaamheid is natuurlijk meer. We zetten ons ook in voor duurzame inzetbaarheid van mensen en Vebego is de grootste inclusieve werkgever van Nederland. Iedereen is welkom om erbij te horen. Ook dat is voor ons duurzaamheid. En impact maken.”

Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

“Handmatige processen voeren we in de toekomst meer en meer uit op basis van algoritmes. Calculaties kunnen daar een voorbeeld van zijn. Maar ook het verzamelen van data krijgt een steeds prominentere rol. Data over gebouwgebruik, maar bijvoorbeeld ook over de waardering van opdrachtgevers over onze diensten. Al die data zorgt dat we kruisverbanden zien. Het verband tussen bijvoorbeeld een hoge NPS-score en een laag ziekteverzuim en lage ongevalscijfers. Digitalisering en data geven inzichten waarmee we Hago’s bedrijfsvoering voor onszelf én onze opdrachtgevers verder gaan optimaliseren. Deze objectivering maakt Hago meer en meer een sparringpartner voor opdrachtgevers; zeker als wij in het hart van het primaire proces zitten. Daarnaast hebben we tijdens corona geleerd dat experts vanuit alle landen waar wij opereren via een platform als Microsoft Teams ‘zo in te vliegen zijn’ waardoor we onze schaalbaarheid en brede kennis ook over de landsgrenzen heen kunnen gebruiken voor onze opdrachtgevers.”

Lees meer over