Tenderoverzicht week 31 (donderdag 4 augustus)

Tenderoverzicht week 31 (donderdag 4 augustus)

*Service Management* publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Multi-Services Amsterdam

Opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam
Werkzaamheden: Multiservices waaronder receptie, servicedesk, beveiliging, schoonmaak (incl ongediertebestrijding, legionella, glasbewassing binnen), handyman, BHV, koffieautomaten, afvalverwerking, groenvoorziening binnen, sanitaire supplies
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 13 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268511/details

Open: Meer Primair

Opdrachtgever: Stichting Meer Primair
Object: Circa 30.000 m2 vloeroppervlak en 16.000 m2 glasoppervlak verdeeld over 20 locaties.
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan daarna 2 keer met 2 jaar worden verlengd
Status en datum: Open voor inschrijvingen tot 20 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268864/details

Open: Kerkrade

Opdrachtgever: Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Object: 2 percelen
Werkzaamheden: Schoonmaak van (openbare) ruimtes met dagelijkse oplevermomenten (balies, vergaderruimtes, entrees, centrale hal); De schoonmaak van de overige bureaukamers met drie oplevermomenten per week; Het dagelijks schoonmaken van de verkeersruimten; Het dagelijks schoonmaken van de sanitairruimten; Periodiek onderhoud.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // prijs = 40 // de opdracht is voorbehouden aan enkel bedrijven uit de sociale werkvoorziening en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn.
Contractduur: 2 jaar en kan daarna 4 keer met 1 jaar worden verlengd (perceel 1) // 1 jaar en kan daarna 5 keer met 1 jaar worden verlengd (perceel 2)
Status en datum: open voor inschrijvingen tot 26 september
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268606/details

Gegund: GGD Hollands Noorden

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Aantal inschrijvingen: 5
Opdrachtnemer: Schoonmaakbedrijf "Victoria" B.V.
Werkzaamheden: Wassen van ramen
Gunningscriteria: Kwaliteit = 65 // Prijs = 35
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268556/details

Gegund: Gemeente Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Blue Facilitair B.V.
Werkzaamheden: het schoonmaken van sporthallen, gymzalen en sportzalen. Voor de sporthallen zoekt men ook een conciërge functie, inclusief het leveren van schoonmaakmiddelen en materialen.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 400 // Prijs = 600
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268614/details

Gegund: Vattenfall (NIET-OPENBAAR)

Opdrachtgever: Vattenfall
Aantal inschrijvingen: nvt ivm niet-openbare procedure
Opdrachtnemer: Hago Nederland
Object: kantoor- en productielocaties in Nederland
Werkzaamheden: Naast regulier onderhoud ook glas bewassing en extra schoonmaakwerkzaamheden tijdens geplande, grootschalige onderhoudswerkzaamheden op productielocaties zgn. revisies. Dit vraagt regelmatig extra inzet van schoonmaakpersoneel.
Status en datum: Gegund
URL voor meer informatie: tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268503/details

Lees meer over