Wat moet je doen als je Oekraïense werknemers in dienst wilt nemen?

Wat moet je doen als je Oekraïense werknemers in dienst wilt nemen?

Oekraïense vluchtelingen mogen sinds 1 april 2022 vrij werken in Nederland. Met deze maatregel geeft de Nederlandse overheid invulling aan de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hoe neem je een Oekraïense vluchteling in dienst? Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland geeft uitleg.

In de richtlijn staan maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die zij nu nodig hebben. Als werkgever hoef je voor werknemers uit Oekraïne geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Je meldt dan wel bij UWV dat de persoon bij jou aan het werk gaat.

Toegang tot de arbeidsmarkt

De werkgever hoeft geen TWV aan te vragen voor Oekraïners die rechtmatig verblijven in Nederland. Oekraïners moeten wel over de juiste verblijfsdocumenten beschikken als zij in Nederland willen werken.

  • Werkgevers moeten de werknemers die onder de vrijstelling vallen melden bij het UWV.
  • De werkzaamheden mogen niet eerder dan twee werkdagen na de melding gestart worden.
  • Vanaf 15 april geldt een overgangsperiode 15 april geldt de meldingsplicht: twee werkdagen voordat de werkzaamheden beginnen (overtreding wordt beboet op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen).
  • Het aanvragen van een eerdere TWV geldt als een melding.
  • Vrijstelling van de TWV geldt in ieder geval voor Oekraïners die een geldige verblijfstitel hebben.
  • De vluchtelingen mogen alleen werken op basis van een arbeidsovereenkomst niet als zzp'er.

Doelgroep van vrijstelling

De vrijstelling voor de TWV geldt voor personen met de Oekraïense nationaliteit die op 23 februari 2022 in Oekraïne verbleven, op of na 27 november 2021 Oekraïne zijn ontvlucht of wanneer zij kunnen aantonen dat ze voor 27 november 2021 al in Nederland verbleven. De vrijstelling geldt ook voor staatlozen of derdelanders die op 23 februari 2022 in Oekraïne een geldige verblijfsvergunning hadden of bescherming genoten. Ook komen gezinsleden (huwelijkspartners, minderjarige ongehuwde kinderen en andere naasten familieleden) van de hierboven genoemde personen in aanmerking voor de vrijstelling.

Invullen UWV-formulier

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 vrij werken in Nederland. Wel moeten werkgevers hen aanmelden bij het UWV. Het formulier waarmee werkgevers de melding moeten doen is nu beschikbaar. BSN blijft nodig; anders kan men niet werken.

Ga voor meer informatie naar:
www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/vrijstelling-vluchtelingen-oekraine/

Meldingsformulier
www.awvn.nl/nieuws/vrij-werken-voor-oekrainers-en-meldingsplicht/