VNO-NCW en MKB-Nederland vinden aanpassingen Banenafspraak een goede stap

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden aanpassingen Banenafspraak een goede stap

De recente uitbreiding van de doelgroep van de Banenafspraak is een goede eerste stap, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. "Extra maatregelen zijn komende tijd echter nodig om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met succes en blijvend naar werk te begeleiden", schrijven zij in een position paper dat ze aan de Tweede kamer hebben gestuurd naar aanleiding van 10 jaar Banenafspraak.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft pasgeleden extra stappen aangekondigd om de Banenafspraak te verbeteren, waaronder een beperkte uitbreiding van de doelgroep voor de Banenafspraak. Zo gaan onder meer mensen met WIA die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en mensen in de Wajong die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben behoren tot de doelgroep.

Onnodig talent verkwisten

"Dit is een mooie eerste stap. Tegelijk zien we dat er veel meer acties nodig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds 130.000 mensen uit deze doelgroep niet aan het werk omdat ze onvoldoende in beeld zijn voor werkgevers. Dat kan en moet anders voor deze belangrijke doelgroep. Zo verkwisten we onnodig talent", aldus de ondernemingsorganisaties.

Moeilijker om kandidaten te vinden

De ondernemingsorganisaties zien sowieso dat de totale beschikbaarheid van kandidaten al enige tijd achter blijft, terwijl er werk in overvloed is. De verwachting van experts is dat dit aanhoudt. Daardoor vraagt het komende jaren extra inspanningen om de doelen te behalen. In het position paper zetten de ondernemingsorganisaties uiteen welke ontwikkeling ze zien en wat nodig is om de Banenafspraak ook de komende jaren tot een succes te kunnen blijven maken.

Elk jaar halen werkgevers de doelen

De Banenafspraak bestaat dit jaar precies 10 jaar. In 2013 spraken overheid, vakbonden, VNO-NCW en MKB-Nederland af om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar de reguliere arbeidsmarkt te helpen. De uiteindelijke doelstelling is om in 2026 voor bedrijven in totaal 100.000 banen te creëren voor mensen uit de doelgroep. Door de afspraak krijgen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en wordt een stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Bedrijven hebben inmiddels al meer dan 70.000 mensen met succes aan de slag geholpen en jaar op jaar worden de voor werkgevers gestelde doelen gehaald. "Nu is het zaak om juist met deze krappe arbeidsmarkt als rugwind verdere meters te maken."