WHO: Goede handhygiëne voorkomt 70% van de infecties

WHO: Goede handhygiëne voorkomt 70% van de infecties

Maar liefst zeventig procent van de (zorg)infecties kan voorkomen worden door goede handhygiëne en andere kost-effectieve infectiepreventiemaatregelen. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een recent (link: https://www.who.int/news/item/06-05-2022-who-launches-first-ever-global-report-on-infection-prevention-and-control text: rapport target: _blank).

Van elke honderd ziekenhuispatiënten lopen er zeven een zorggerelateerde infectie op gedurende hun verblijf in het ziekenhuis. In lage- en midden-inkomenslanden zijn dat er zelfs van vijftien van de honderd. Gemiddeld overlijdt één van de tien getroffen patiënten aan de gevolgen van de zorginfectie. De impact van zorginfecties én van resistente bacteriën is dan ook enorm, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie.

Coronapandemie biedt kansen

"De coronapandemie heeft veel uitdagingen en tekortkomingen op het gebied van infectiepreventie blootgelegd", zegt Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de WHO. Daarnaast bood de pandemie ook een grote kans om infectiepreventie overal bovenaan de agenda te krijgen en de richtlijnen aan te scherpen. "De uitdaging nu is om ervoor te zorgen dat alle landen de benodigde voorraden, menselijke capaciteit en infrastructuur hebben."

Het nieuwe rapport van de WHO gaat in op hoe de wereld er momenteel voor staat op het gebied van infectiepreventie. De nadruk wordt gelegd op het risico dat patiënten en zorgmedewerkers lopen door zorginfecties en resistente bacteriën. In het rapport wordt duidelijk welke impact infectiepreventieprogramma's hierop kunnen hebben. Per land wordt de gevolgde strategie uiteengezet en wordt gekeken naar welke middelen beschikbaar zijn om de infectiepreventie te verbeteren.