Bejaarde man krijgt schoon huis en de rekening gaat naar…

Bejaarde man krijgt schoon huis en de rekening gaat naar…

Het krijgen van huishoudelijke hulp, voor iedereen die aan de WMO-voorwaarden voldoet, wordt vanaf 2025 weer gekoppeld aan een inkomensafhankelijke bijdrage. De gemeente IJsselstein besloot voortvarend om nu alvast een inkomensgrens te hanteren. De rechter is het daar niet mee eens. Voor een 77-jarige inwoner is dit goed nieuws, want volgens de rechtbank moet de gemeente weer huishoudelijke hulp voor de bejaarde regelen en betalen.

In 2019 is de inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp afgeschaft. Voldoe je aan de WMO-voorwaarden dan kun je voor een abonnementstarief van 19 euro per maand huishoudelijke hulp krijgen. De vraag naar hulp groeide hierdoor, te veel zo blijkt nu. Daarom wordt de situatie teruggedraaid: vanaf 2025 maakt het uniforme abonnementstarief weer plaats voor een inkomensafhankelijke bijdrage.

Personeelstekort

Het AD bericht dat de 77-jarige man jarenlang twee uur in de week huishoudelijke hulp kreeg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente zette dit stop, omdat zij vooruitlopend op de wetswijziging nu alvast een inkomensgrens wil hanteren. Meneer zou een te hoog inkomen hebben en moest daarom zelf een schoonmaakhulp regelen en betalen. Dat probeerde de man, tevergeefs vanwege personeelstekort.

Teleurstellend

Uiteindelijk sleepte hij de gemeente via een juridisch adviseur de gemeente voor de rechter. De rechtbank stelt de man in het gelijk. Het gaat overigens om een voorlopige voorziening, in afwachting van een bezwaarprocedure. Het definitieve besluit volgt nog. Verantwoordelijk wethouder Mark Foekema vindt de uitspraak “teleurstellend” en vreest dat het risico ontstaat dat mensen die niet in staat zijn zelf hulp in de huishouding te betalen lang moeten wachten totdat de noodzakelijke hulp beschikbaar komt.