Conceptrichtlijn Reiniging en desinfectie van ruimte ligt ter inzage

Conceptrichtlijn Reiniging en desinfectie van ruimte ligt ter inzage

Goed en grondig schoonmaken is in zorginstellingen van groot belang voor de gezondheid van de patiënt, cliënt of bewoner. Als hulpmiddel hiervoor is de richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten opgesteld. Deze richtlijn is recent onder de loep genomen. Het is mogelijk om deze maand deze conceptversie te lezen en om commentaar te geven.

Op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) is de herziene richtlijn ‘Reiniging en desinfectie van ruimten’ ontwikkeld, die toepasbaar is voor verschillende sectoren. In de richtlijn staat beschreven hoe je ruimten, meubilair en voorwerpen in zorginstellingen die niet vallen onder medische hulpmiddelen optimaal reinigt en desinfecteert.

Randvoorwaarden voor schoonmaken en desinfecteren

Het is belangrijk dat het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal goed gebeurt, anders kunnen er ziekmakende micro-organismen achterblijven, zich vermeerderen en verspreiden. In de conceptrichtlijn staan dan ook de randvoorwaarden voor het reinigen en voor het desinfecteren van patiëntgebonden ruimten en oppervlakken in zorginstellingen. Ook is er aandacht voor de kwaliteitscontrole van het reiniging- en desinfectieproces.

Doelgroep richtlijn

De richtlijn is bedoeld voor medewerkers die beleid maken op het gebied van infectiepreventie in ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen, wijkverpleging en de gehandicaptenzorg. Het is mogelijk om de conceptrichtlijn te lezen en commentaar te geven. Dit kan tot woensdag 31 mei. De ontvangen commentaren worden verwerkt in de definitieve versie van de richtlijn, die wordt gepubliceerd op www.sri-richtlijnen.nl.