Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2023: tevredenheid en beleving zijn topprioriteit

Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2023: tevredenheid en beleving zijn topprioriteit

De focus van facilitair management ligt in 2023 op de tevredenheid en beleving van locatiegebruikers. De uitdagingen zijn groter en liggen met name in de energiecrisis, de krapte van de arbeidsmarkt en het maximaliseren van de bezetting van panden. Dat blijkt uit het Nationaal Facilitaire Innovatie 2023.

Het Nationaal Onderzoek Facilitaire Innovatie 2023 toont inzicht in de belangrijkste trends in facilitair management. CSU verricht het onderzoek voor de vijfde keer op rij. Ruim honderd organisaties in Nederland hebben hier al aan meegewerkt. Het grootste deel van hen is facilitair manager of facilitair directeur.

Verschillende onderwerpen

In het onderzoek komt aan bod in hoeverre innovatie en duurzaamheid een rol moeten spelen bij het optimaliseren van de gebruikersbeleving. Andere onderwerpen zijn het ondersteunen van thuiswerkers en in welke mate de krappe arbeidsmarkt en de focus op energieverbruik invloed hebben op doelen en ambities. Bij de Facility Experience is gekeken naar de fysieke, digitale en sociale aspecten die de FX bepalen van gebruikers en bezoekers van een locatie.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het merendeel van de organisaties (58 procent) heeft moeite om voldoende medewerkers te vinden. Als belangrijkste reden voor het personeelstekort wordt genoemd dat de lonen en het arbeidsvoorwaardenpakket niet competitief genoeg zijn. Ook zouden beschikbare kandidaten niet de juiste competenties hebben.

Duurzame schoonmaak

Organisaties nemen meer initiatieven voor duurzaam facilitair management dan in 2022. Hierbij staan vooral elektrisch rijden en energiezuinige apparatuur in de belangstelling. Bijna 40 procent zal zich in 2023 ook richten op duurzame schoonmaak. Dat is een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen wilde maar een kwart van de organisaties hier werk van maken. Voor duurzame schoonmaak zijn harde gegevens nodig over de ecologische impact van onder meer schoonmaakmiddelen, machines en vervoer. Vandaar dat 20 procent aan de slag gaat met data-analyses voor het meten van milieu-impact.

Barrières

Het aantal organisaties dat barrières ervaart bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen is gestegen van 63 procent in 2022 naar 79 procent in 2023. Hoofdoorzaken zijn dat duurzaamheidsvraagstukken individueel worden opgepakt, er geen concreet beleid is geformuleerd en geen (eind)verantwoordelijken zijn aangewezen.

Ondersteuning van thuiswerkers

Gemiddeld mag ruim de helft van de medewerkers thuiswerken, al is het gemiddeld aantal thuiswerkdagen ten opzichte van 2022 gedaald van 2,6 naar 2 dagen. Gevolgen van thuiswerken zijn de betrokkenheid bij de organisatie afneemt en er minder wordt samengewerkt tussen afdelingen en medewerkers. De meest verzorgde faciliteiten voor thuiswerkers zijn een ergonomische werkplek (zoals een bureau en stoel), de juiste apparatuur en software om vanuit huis te kunnen werken.

Facilitaire beleving

Facilitair managers beoordelen de totale facilitaire beleving in hun gebouwen gemiddeld met een 6,9. Dat cijfer is vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Om de fysieke beleving te maximaliseren zijn vooral de inrichting en indeling van ruimten van belang. De digitale beleving is gebaat bij tools voor space¬management (vrije ruimtes vinden) en sensoring (voor klimaatbeheersing en verlichting). Om de sociale beleving te optimaliseren moet de focus liggen op betere samenwerking en communicatie.

Ook meedoen aan het onderzoek en resultaten koppelen aan vakgenoten kan via de site van CSU. Hier staat ook het volledige rapport.