Twee schoonmaakbedrijven zijn in februari failliet verklaard

Twee schoonmaakbedrijven zijn in februari failliet verklaard

Net als in januari zijn ook in februari, voor zittingsdagen gecorrigeerd, twee schoonmaakbedrijven failliet verklaard. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Over het algemeen zijn in februari meer faillissementen geregistreerd dan in januari. Het CBS meldt dat 49 meer bedrijven failliet zijn verklaard dan in januari. Dit betekent een stijging van 21 procent. Het aantal faillissementen bleef onder het niveau van de periode voor corona.

Laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Na augustus 2022 is het aantal faillissementen vier maanden op rij gestegen tot het hoogste niveau na mei 2020. Wat schoonmaakbedrijven betreft zijn in 2022 in totaal 27 bedrijven failliet verklaard: twee meer dan in 2021.

Horeca heeft het zwaar

In januari 2023 daalde het aantal faillissementen. In februari nam het aantal faillissementen weer toe. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 62. Dat is 29 procent meer dan in januari. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in februari de meeste faillissementen uitgesproken in de sector horeca.