Duurzaamheid terug als prioriteit voor facilitair managers in 2022

Duurzaamheid terug als prioriteit voor facilitair managers in 2022

Duurzaamheid is terug als de nummer 1 prioriteit van facilitair managers in Nederland. Dit blijkt uit het Nationale Benchmarkonderzoek Facilitaire Innovatie 2022. Direct na duurzaamheid ligt de belangrijkste focus op de tevredenheid en het welzijn van medewerkers. Allemaal zaken waar schoonmaakbedrijven een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Schoonmaakbedrijf CSU voerde het benchmarkonderzoek voor het vierde jaar op rij uit. Het onderzoek onder 100 toonaangevende organisaties in Nederland laat de facilitaire doelen, innovaties en uitdagingen van Facility Management (FM) zien.

Duurzaamheid is prioriteit 1, maar krijgt slechts een mager zesje

Duurzaamheid is na de derde plaats in 2021 terug als de nummer 1 prioriteit van facilitair verantwoordelijken. Bij maar liefst 60 procent staat dit in 2022 bovenaan de prioriteitenlijst. Het maatschappelijk belang van milieuvriendelijker werken blijft toenemen en duurzaamheid en klimaatimpact is vaak een criterium om met of bij een organisatie te werken.

Tegelijkertijd blijkt dat de FM’er slechts een mager zesje (6,4) geeft voor de eigen duurzaamheidsprestaties. Ruim 46 procent van de respondenten scoort een zes of lager. Ook heeft 35 procent van de respondenten naar eigen zeggen geen enkel duurzaamheidsaspect op orde. Bij 94 procent van de respondenten is er binnen de eigen organisatie geen proces voor het evalueren van de prestaties op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid: beleid, doelen en meetbaarheid ontbreken meestal

Afvalmanagement (71%), duurzaam energiemanagement (66%) en vitaliteit & gezondheid (61%) krijgen bij de invulling van duurzaamheid in 2022 veel aandacht. Veel organisaties hebben echter nog geen concreet duurzaamheidsbeleid of doelstellingen ontwikkeld. Bij een kwart is geen (apart) budget voor de uitvoering vastgesteld. Ook meet en analyseert men de milieu-impact meestal niet.

Hygiëne en veiligheid minder belangrijk

Duurzaamheid wordt qua prioriteit op de voet gevolgd door op de 2e plek medewerkerstevredenheid (57%) en op de 3e plek het welzijn van medewerkers (50%). Personeelstekorten in verscheidene sectoren en het feit dat steeds meer mensen thuiswerken vraagt extra aandacht voor werknemers. In het verlengde hiervan is er meer aandacht voor de nieuwe functie van gebouwen en goede inrichting van de thuiswerkomgeving.

Het ‘gezonder’ maken van kantoren door de hygiëne en veiligheid te vergroten, is met 52 procent gedaald van de eerste plaats in 2021 naar de vierde plaats in 2022. Dat komt mogelijk doordat inmiddels maatregelen op de werklocatie al genomen zijn en standaard meer vanuit huis gewerkt wordt.

Vooral de grote bedrijven willen meer uitbesteden.

Investeren in schoonmaak

De veranderende kantoorfunctie (van werkplaats naar ontmoetingsplaats) en de afnemende interne samenwerking worden genoemd als belangrijkste gevolgen van het thuiswerken. Ook veel van de voorgenomen investeringen en besparingen zijn hieraan gerelateerd. 20 procent van de organisaties verwacht meer uit te gaan geven aan schoonmaak en aan ontspanningsruimtes en hospitality.

Veel minder aandacht is er voor het besparen op de facilitaire kosten. Vorig jaar stond dit doel nog hoog op de agenda.

Inbesteden versus uitbesteden

In de keuze tussen inbesteden of uitbesteden van FM-taken ziet CSU twee bewegingen: 22 procent van de respondenten kiest voor meer uitbesteden en 13 procent wil juist meer zelf doen. Dat laatste rijmt lastig met het vinden en binden van voldoende personeel. Vooral de grotere bedrijven willen juist meer uitbesteden.