Moet een glazenwasser werken als het sneeuwt of stormt?

Moet een glazenwasser werken als het sneeuwt of stormt?

Het is winter en dat betekent doorgaans dat het kwik flink daalt. Ook kunnen we nog zo te maken krijgen met vorst en sneeuw. Leuk als je vrij bent, maar niet wanneer je glazenwasser bent en eigenlijk moet werken. In de CAO is een regeling opgenomen voor onwerkbaar weer.

Is er sprake van buitengewoon natuurlijke omstandigheid, zoals vorst, sneeuw of ijzel? Dan geldt de regeling onwerkbaar weer. In principe is deze regeling van kracht in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. Maken buitengewone regenval of storm het werken onmogelijk, dan geldt de regeling ook gedurende het kalenderjaar. Voor de bedrijven in de glasbewassing en gevelreiniging is dat vanaf windkracht 6.

Wachtdagen

Tijdens de zogeheten wachtdagen krijgen medewerkers gewoon hun loon doorbetaald door hun werkgever. Er moet dan wel gekeken worden of er tijdens de niet werkbare periode alternatieve werkzaamheden zijn (op een andere manier werken of op een andere plek). Is dit niet het geval, dan wordt het loon doorbetaald. Bij vorst en sneeuw gelden er twee wachtdagen. Bij overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar en bij storm gelden er twee wachtdagen per kalenderjaar

Uitkering aanvragen

Na het verstrijken van de wachtdagen kan de werkgever een uitkering aanvragen bij het UWV. Voorwaarde is wel dat aan alle voorwaarden uit de regeling is voldaan. Deze uitkering wordt gedurende de eerste 27 dagen door de werkgever aangevuld tot honderd procent van het loon en daarna tot negentig procent. Tijdens de wachtdagen krijgen werknemers doorbetaald door hun werkgever.