De Code: de zelfscan van 2022 is beschikbaar

De Code: de zelfscan van 2022 is beschikbaar

De zelfscan 2022, initiatief van de (link: https://www.codeschoonmaak.nl/ text: Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf target: _blank), is beschikbaar. Door het invullen van de jaarlijkse scan kan deze zelfverklaring direct gepubliceerd worden. De zelfverklaring kan voor 1 juli worden opgesteld.

Volgens de Code ondertekenen steeds meer bedrijven en organisaties de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geven zij invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de markt verwachten bedrijven steeds vaker dat de ingekochte dienstverlening eerlijk en fair geleverd wordt. Door het maken van de zelfscan legt de ondertekenaar verantwoording af over hoe hij/ zij de Code heeft toegepast in het afgelopen jaar. Organisaties ondertekenen eerst de Code en passen deze in de praktijk toe, voordat ze een zelfverklaring (kunnen) opstellen.

Opstellen

In 2017 is de nieuwe zelfscan geïntroduceerd. De zelfscan maakt het mogelijk om de jaarlijkse zelfverklaring op te stellen. De aanvraag van een zelfverklaring hoeft hiermee niet meer via e-mail. Via een unieke link is de persoonlijke bedrijfspagina en zelfscan te vinden. Op deze pagina staat ook extra informatie over de Code en promotiemateriaal.

In de Code gaan wij ervan uit dat partijen in de keten zich verantwoordelijk ten opzichte van elkaar gedragen, en daarin past zorgvuldigheid, meedenken met je zakenpartner als die geraakt wordt door veranderingen in de eigen organisatie.

Bert van Boggelen, Voorzitter Code Schoonmaak

Domeinen

In de zelfverklaring komen meerdere domeinen aan bod. De zelfscan van 2021 bestond daarbij uit: toepassing van de Code, betrokkenheid van uw eigen organisatie, duurzame marktcondities, eerlijk en fatsoenlijk zakendoen met elkaar, contractvoorwaarden en uitvoering van het contract, sociaal beleid en impact corona.