Alpheios: 'Duurzaamheid is een zoektocht, samen met onze klanten'

Alpheios: 'Duurzaamheid is een zoektocht, samen met onze klanten'

Alpheios ziet de interesse en het gevoel van urgentie rondom duurzaamheid groeien. Maar de leverancier van schoonmaakmiddelen- en oplossingen ziet ook dat klanten lastig kunnen duiden wat duurzaamheid precies voor hen of hun organisatie inhoudt. Dat vraagstuk herkent Birgitte Engelen, propositiemanager bij Alpheios. "Duurzaamheid is een breed begrip dat tal van zaken omvat. Net als onze klanten zijn wij nog op zoek naar de mogelijkheden." Samenwerking in de keten is volgens haar de sleutel tot succes.

Als Alpheios het heeft over duurzaamheid, gaat het vooral over de milieuaspecten. De menskant en duurzame inzetbaarheid zijn zonder meer ook belangrijk thema’s, maar dit bezien ze als aparte pijler. Volgens Alpheios behelzen de groeiende urgentie en de zoektocht in zichzelf al trends voor het komende jaar.

Zelf zijn ze er al veel mee bezig. Vanuit de behoefte van de klant, maar ook vanuit de eigen intrinsieke motivatie. “Bij Alpheios zijn we een aantal pilots en onderzoeken gestart. Bijvoorbeeld rondom life cycle analyses van schoonmaakmaterialen en retourlogistiek. De resultaten daarvan leveren weer een nieuwe ontwikkelrichting op. Soms is het heel mooi wat er uit zo’n onderzoek komt en weet je dat je daarop verder kunt bouwen. En soms laten de resultaten zien dat we er nog niet zijn. Dan bedenken we wat we daaraan kunnen veranderen, zodat we een betere oplossing vinden.”

Wisselwerking met klanten

Engelen constateert dat er over de duurzaamheid van middelen en materialen nog veel vooroordelen bestaan. Hoe leg je uit dat duurzaam niet altijd duur is? En dat ecologisch verantwoorde middelen niet slechter schoonmaken dan de vertrouwde middelen? Volgens haar begint dat bij heldere communicatie en meetbare resultaten.

Deze insteek lijkt goed te werken, want de klanten van Alpheios reageren positief. En dat zorgt voor een groot momentum en een goede wisselwerking op het gebied van duurzaamheid. “We hebben klanten die zelf actief aangeven dat ze ergens mee worstelen en vragen of wij met ze kunnen meedenken. Maar het is ook andersom: Wij gaan naar klanten toe met een idee voor een project en dan vragen wij hoe zij daar tegenaan kijken. Laatst zei een klant tegen ons: ‘Laat me weten wat jullie onderzoeken. En laat me ook weten waarom jullie besluiten ergens niet meer verder te gaan. Daar kan ik iets mee.”

Van analyses en dashboards tot communicatie

Alpheios is afgelopen jaar bezig geweest met meerdere onderzoeksprojecten. De resultaten verwachten ze in 2022 kenbaar te maken. De onderwerpen waarmee ze bezig zijn beslaan een breed spectrum van duurzaamheid. “We laten analyses uitvoeren op onze schoonmaakmiddelen en verpakkingen én alternatieven om inzicht te krijgen in de milieubelasting om zo te kunnen verbeteren. We ontwikkelen dashboards waarmee inkopers en facilitair managers kunnen uitleggen hoe duurzaam een oplossing nou echt is. We werken aan betere communicatie over duurzaamheid en de labels die daarbij horen: wat betekent zo’n Ecolabel of Cradle to Cradle certificaat nou écht?”

Dit artikel is gesponsord door Alpheios. Lees het volledige artikel in het digimagazine Trends in de schoonmaak.