Echte familiebedrijven als facilitaire partner: welke voordelen heeft dat?

Echte familiebedrijven als facilitaire partner: welke voordelen heeft dat?

Als je kiest voor een facilitaire partner, kijk je dan ook of het een familiebedrijf is? Misschien deed je dat tot nu toe nog niet. Maar na dit artikel weet je dat de persoonlijke betrokkenheid van een familiebedrijf voor jou als klant een enorm verschil kan maken. In twee woorden: kwaliteit en continuïteit. "Familiebedrijf Blinck Schoon BV deelt samen met hun klant en medewerkers de ervaringen".

Persoonlijk commitment

Gelukkig zijn ze er nog: echte familiebedrijven. Want in een wereld waar de nadruk vaak ligt op koude snelle winst, vormen zij een warm tegengeluid. Omdat de onderneming als het ware een verlengstuk is van de familie, verbinden familiebedrijven zich persoonlijk aan wat ze doen.

Blije medewerkers

De keukentafel, die in de ochtend fungeert als ontbijttafel, is tussen de middag bedrijfskantine en ’s avonds vergadertafel voor de directie. Dat persoonlijke levert blije medewerkers op, want er wordt goed voor ze gezorgd. Maar bovenal resulteert het in topdienstverlening voor jou als klant. "Het voordeel van werken voor een familiebedrijf? Je bent als medewerker meer dan een nummer," vertelt Mario Duivekam, schoonmaakmedewerker bij Blinck

Korte lijnen en toekomstvisie

Oké, topdienstverlening dus. Daar mag best een bepaald tarief tegenover staan. Maar als je op de kleintjes moet letten, waarom zou jij als opdrachtgever dan toch kiezen voor een familiebedrijf en niet voor een prijsvechter? Daar zijn 4 redenen voor.

  • 1. Betrokkenheid zorgt voor continuïteit. Familieleden en hun medewerkers zijn op elkaar betrokken. Ze hebben samen hart voor de zaak; voor ‘familie’ doe je immers altijd graag een stapje extra. Die grote betrokkenheid resulteert in een laag verloop en een grote schat aan kennis en ervaring. Dat zorgt voor vertrouwde gezichten op jouw werkvloer, en vaste kwaliteit.
  • 2. Korte lijnen, snel schakelen. De nauwe band tussen familie en personeel heeft als voordeel dat een familiebedrijf snel kan schakelen als je dat als klant nodig hebt. De lijnen zijn kort en dankzij de informele communicatie is kennis van zaken door de hele organisatie verspreid. Iedereen wil ook van alles afweten, dat is wat betrokkenheid doet. Stel dus een vraag en je krijgt vrijwel direct antwoord.

"Korte lijnen en meer commitment, dat zijn de voordelen van het werken met een familiebedrijf zoals Blinck. Het is een wat meer ‘persoonlijke’ experience - en dat voel je als klant ook op ‘de vloer’ omdat medewerkers engaged en vrolijk zijn," aldus Daaf Serné, Global Head of Workplace bij MIRO Amsterdam, een klant van Blinck.

  • 3. Stabiliteit. Een familiebedrijf is vaak stevig verankerd in de regio waar het is gevestigd: een gekende naam, een vertrouwd adres. Dat biedt een stabiele basis. Daarnaast zorgt het feit dat er een vaste groep eigenaren is, die allemaal in het belang van het bedrijf denken, voor stabiliteit. Deze partner is er over een jaar nog wel, en ook wel over 10 jaar. Dat geeft je als klant zekerheid.
  • 4. Toekomstvisie. Natuurlijk, een familiebedrijf kan ook niet zonder winst, maar het gaat altijd om meer. De huidige generatie wil een gezond bedrijf kunnen doorgeven aan de volgende. Daarom wordt de solvabiliteit hooggehouden, en zijn duurzame samenwerkingsrelaties steeds het doel. Je voelt je als klant nooit een nummer. Ontbreekt de klik? Even goede vrienden, dan ga je uit elkaar.

Skin in the game

De grote persoonlijke betrokkenheid van een familiebedrijf heeft in de beleving van medewerkers ook wel een keerzijde. Een enkele keer zorgt de ‘skin in the game’ van de directeur er namelijk voor dat een klantrelatie langer wordt aangehouden dan zakelijk verantwoord is.

"Nadeel van werken voor een familiebedrijf kan zijn dat je soms klanten te vriend moet houden terwijl dat niet volldig rendabel is. Dan is de relatie met de klant belangrijker dan wat het oplevert," aluds Lars Versluis, rayonmanager bij Blinck

Formeel en informeel

Voor medewerkers kunnen de informele communicatielijnen in een familiebedrijf soms voor wat ruis zorgen. Belangrijke informatie kan alleen iedereen bereiken wanneer die formeel wordt gedeeld. Dat is een familiebedrijf voortdurend een punt van aandacht, omdat veel informatie letterlijk of figuurlijk ‘aan de keukentafel’ wordt uitgewisseld. En als je wilt leren van kritiek en feedback vanaf de werkvloer, moet je zorgen dat die op een veilige manier kan worden ingebracht.

"We kennen elkaar door en door en kunnen blind op elkaar vertrouwen. Je moet soms wel opletten dat je op kantoor niet over familieaangelegenheden praat, en tijdens feestjes niet alleen over het werk," vertelt Peter Kalee, HR Manager (MT) bij Blinck en familielid

Je wordt een beetje familie

Familiebedrijven bieden, kortom, een unieke mix van persoonlijke betrokkenheid, langetermijnvisie en duurzame samenwerking. Als opdrachtgever van een familiebedrijf ben je dan ook veel meer dan een klant. Na een tijdje word je deel van de extended family. En die prettige samenwerkingsrelatie leidt voor jou als Facility Manager uiteindelijk tot het belangrijkste: een schone en veilige werkomgeving.

Dit artikel is gesponsord door familiebedrijf Blinck Schoon.