Maak kans op het winnen van de Best Practice Award 2023

Maak kans op het winnen van de Best Practice Award 2023

De verkiezing Best Practice Award 2023 komt zo langzamerhand in het verschiet. Het thema van dit jaar is: De stem van de schoonmaker. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche reikt op 7 december de prijzen uit. Kanshebbers kunnen zich nog aanmelden tot 26 oktober.

Een Best Practice is een vorm van samenwerking tussen opdrachtgever, werkgever en schoonmaker, waarbij met ieders belangen rekening gehouden wordt. Het is een samenwerking die als voorbeeld kan dienen voor anderen in de branche. Dat is ook waar de organisatie, de Code Schoonmaak, voor staat.

De stem van de schoonmaker

Het thema van dit jaar is: De stem van de schoonmaker. "Vaak gaat het over opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven, terwijl juist de schoonmaker een cruciale schakel is als het gaat om de kwaliteit van de schoonmaak en de tevredenheid van de gebruikers van een pand", beargumenteert de Code Schoonmaak. Daarom staat dit jaar de schoonmaker in de schijnwerpers. "De schoonmaker moet zijn of haar vak goed en met plezier uit kunnen voeren. Alleen dan kan er kwaliteit geleverd worden, wat alle partijen ten goede komt. Daarom is het belangrijk dat de schoonmaker wordt gezien en een stem heeft."

Doel is om de schoonmaker stap voor stap meer regie te geven over de inrichting van het werk. Wordt er geluisterd naar de schoonmaker? Wordt er gevraagd naar hun inbreng en kijk op de werkzaamheden die zij uitvoeren? Krijgen zij voldoende sociale ondersteuning? Welke acties heeft de werkgever ondernomen om de werkdruk te verlagen en een veilige werkomgeving te bieden?

Op zoek naar voorbeelden

Voor de Best Practice Award 2023 is de organisatie op zoek naar voorbeelden waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers schoonmakers in gesprek gaan met de schoonmakers, hen betrekken bij aanbestedingen en zo meer loyaliteit en plezier creëren bij de schoonmakers. Welke kansen biedt dit en wat betekent meer eigen regie van de schoonmakers voor de opdrachtgever en de onderlinge relaties?

De inzendingen voor de Best Practice Awards 2023 zullen beoordeeld worden aan de hand van vijf criteria. De Best Practice is een goed voorbeeld voor anderen, laat ketensamenwerking zien, is duurzaam, heeft een innovatief karakter en heeft een positief effect voor schoonmakers en glazenwassers.

Aanmelden kan nog tot 26 oktober via de Code Schoonmaak.