Is de Kleineondernemersregeling interessant voor jou? 

Is de Kleineondernemersregeling interessant voor jou? 

Heb je een jaaromzet van maximaal 1.800 euro en kun je niet inschrijven bij KVK? Dan mag je de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen. De kleineondernemersregeling wordt kortweg ook wel de KOR genoemd. De KOR is een btw-vrijstelling die speciaal bedoeld is voor kleine ondernemers die ingezet kan worden als de omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft. Dankzij de regeling hoef je geen btw aan klanten te berekenen en hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Een melding doen bij de Belastingdienst hoeft ook niet. Je maakt dan gebruik van de vrijwillige registratiedrempel. Je bent niet gebonden aan de minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar. Is deze regeling interessant voor jou?

Vanaf 2020 is de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting van kracht. Elke ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de regeling kiezen. De keuze geldt voor minimaal drie jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijft. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet die is verkregen uit levering en verhuur van ontroerende zaken, financiële diensten en verzekeringsdiensten. Onder de KOR bereken je geen btw op je leveringen. Een klant hoeft geen factuur te krijgen, maar het mag wel. In plaats van het vermelden van een btw-percentage of btw-bedrag komt er de zin ‘Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’ te staan. De regeling kan in elk nieuw aangiftetijdvak , meestal elk kwartaal, aangevraagd worden.

In de video krijg je in zeven stappen uitleg over de KOR.

Wijzingen in de KOR

Vanaf 1 januari 2025 volgend er wijzigingen in de KOR. De verplichte minimale toepassingstermijn van drie jaar deelname vervalt. Ook hoef je geen drie meer te wachten na het stoppen met de regeling om weer te beginnen. Ook gaat de registratiedrempel van 1.800 euro nu, naar 2.200 euro. Daarnaast is het mogelijk om vanaf 2025 gebruik te maken van de geldende ondernemersregelingen in andere EU-landen. De totale jaaromzet in de EU moet onder de 100.000 euro blijven, de zogenoemde Unie-omzetdrempel.

Bron: KVK

Lees meer over