Blog Caroline Lamberts: Sociaal beleid in de schoonmaak

Blog Caroline Lamberts: Sociaal beleid in de schoonmaak

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag maakt zich hard voor sociaal beleid en de werkomstandigheden van de schoonmakers. Ook in de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf zijn daarover dingen vastgelegd. Maar hoe zorgen we er nu voor dat wat is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt? Dat vraagt Caroline Lamberts, bestuurder FNV Schoonmaak, zich af. Ze schreef er een blog over.

"Een manier om sociaal beleid en respect te waarborgen is door aandacht te hebben voor de schoonmakers zelf en de omstandigheden waaronder zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren. De uitkomsten van de werkdrukmetingen, die onder andere bij aanbestedingen 9 maanden voor en 6 maanden na een contractwissel uitgevoerd moeten worden, laten nog veel rood zien en dan met name als het gaat om werkdruk. Wat betreft de werkomstandigheden van de schoonmakers valt er dus nog veel winst te behalen. De rapporten hierover verdwijnen echter vaak in een la en er wordt niets meer mee gedaan."

Vraag schoonmakers om input

Lamberts benadrukt dat schoonmakers meer zijn dan de noodzakelijke handjes, ze zijn de belangrijkste factor in het laten slagen van een samenwerking. "Betrek schoonmakers sowieso bij het doen van aanbestedingen, maar ook tijdens de looptijd van een contract. Dit heeft grote voordelen voor alle partijen. De schoonmakers kennen het object, weten waar de knelpunten zitten en hebben vaak goed inzicht in hoe hun object zo goed en efficiënt mogelijk schoongemaakt kan worden. Zij weten waar de verbeteringen zitten en hoe het er op de werkvloer daadwerkelijk aan toe gaat. In de gesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zien wij nog altijd dat de schoonmakers zelf niet geraadpleegd worden of betrokken bij de afspraken over uitvoering en invulling van het contract." Een gemiste kans, vindt ze. "Ook hebben we afspraken gemaakt over het voeren van jaargesprekken met de schoonmakers. Die worden echter maar weinig door werkgevers geïnitieerd. Hier liggen kansen!"

Aandacht en respect

"Sociaal beleid betekent ook aandacht hebben voor de persoonlijke omstandigheden van de schoonmakers. Wat helpt hen om zo goed mogelijk hun werk te kunnen doen, wat draagt bij aan hun werkplezier en daarmee ook hun duurzame inzetbaarheid? Respect is zoals bekend een belangrijk thema, waarvoor hard is geknokt. We zien echter nog te vaak dat schoonmakers bijvoorbeeld zonder gesprek worden overgeplaatst of hun werk moeten doen met te weinig of de verkeerde materialen. Of dat ze drie of vier mensen moeten bellen als ze ziek zijn. En als ze die niet te pakken krijgen, dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd en er een vrije dag wordt afgeschreven." Het zijn zaken waar juist wel rekening mee moet worden gehouden, stelt Lamberts. "Schoonmakers hechten aan hun collega’s en aan hun locatie, waar zij vaak al jarenlang werkzaam zijn. Zij voelen zich verantwoordelijk en zijn trots op hun werk."

Realistisch contract

"Binden en boeien is een veelgehoorde term in managementkringen en wordt in deze krappe arbeidsmarkt steeds belangrijker. Hoe zou dat er dan uit moeten zien? Het begint bij een realistisch contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En dat contract vervolgens uitvoeren met aandacht en respect voor de schoonmakers, die uiteindelijk de hoofdpersonen zijn! Als we het hebben over sociaal beleid valt de winst onder andere te behalen bij het betrekken van de schoonmakers bij hoe het contract ingevuld en uitgevoerd moet worden. Geef ook regelruimte waar dat gewenst is, zowel in het werk als bij privéomstandigheden. En tot slot: schoonmakers zien, horen en waarderen voor het belangrijke werk dat ze doen!"

Webinar Sociaal beleid

In het webinar ‘Sociaal beleid’ van de Code Schoonmaak wordt met schoonmaakwerkgevers en opdrachtgevers gesproken over dit onderwerp. Het webinar vindt plaats op donderdag 19 oktober om 11.30 uur. Aanmelden kan via: https://stichting-ras.webinargeek.com/code-schoonmaak