Tenderoverzicht week 47 (donderdag 23 november)

Tenderoverzicht week 47 (donderdag 23 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Gegund: Schoonmaakdienstverlening & Glasbewassing

Opdrachtgever: Stichting ArtEZ
Aantal inschrijvingen: 6
Opdrachtnemer: CSU B.V.
Werkzaamheden: De aanbesteding betreft de resultaatgerichte schoonmaak, gedeeltelijk inspanningsgerichte schoonmaak en de periodieke werkzaamheden (inclusief glasbewassing) ten behoeve van de twaalf locaties van ArtEZ in Arnhem, Zwolle en Enschede. Tevens is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het aanvullen van de sanitaire voorzieningen. Deze panden zijn divers in grootte,
leeftijd en eigendom. Zo beschikt ArtEZ over enkele panden die aangemerkt zijn als Rijks- of gemeentelijk monument en worden diverse bijzondere locaties gehuurd, een totaal van ongeveer 59.000 m2.
Waarde: 2 298 500,00 euro
Gunningscriteria: Duurzaamheid en SROI = 20 // Plan van aanpak dienstverlening = 50 // Ambitie regieorganisatie = 30 // Prijs = 30
Contractduur: 4 jaar en kan 2 keer met 2 jaar verlengd worden.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316686/details)

Open: Europese aanbesteding Schoonmaakonderhoud VCO Midden- en Oost-Groningen

Opdrachtgever: VCO Midden- en Oost-Groningen
Werkzaamheden: Betreft het regulier en periodiek schoonmaakonderhoud van 13 locaties. Binnen de opdracht valt: Regulier en periodiek schoonmaakonderhoud, Glasbewassing, Vloeronderhoud. Optioneel: Sanitaire voorzieningen, leveren hardware en verbruiksartikelen.
Gunningscriteria: Kwaliteit - Casus 1 = 30 // Kwaliteit - Casus 2 = 30 // Prijs = 40
Contractduur: 3 jaar en kan 7 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 18/01/2024
Publicatiedatum: 18/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317002/details)

Open: Aanbesteding schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Werkzaamheden: Schoonmaakonderhoud en glasbewassing in basisonderwijsgebouwen. 41 locaties met een totaal vloeroppervlak van circa 72.000 m2 en glasoppervlak van circa 31.000 m2.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Sluitingsdatum: 08/01/2024
Publicatiedatum: 18/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317036/details

Open: DAS Schoonmaakdiensten

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs "De Breul"
Werkzaamheden: De opdracht omvat alle inzet van schoonmaakdiensten die nodig is voor een organisatie als KSG De Breul met ca. 1400 leerlingen en ca. 170 medewerkers.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 60 // Prijs = 40
Contractduur: 6 jaar.
Publicatiedatum: 21/11/2023
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317265/details)