Visie Romaro: "Aantrekken van nieuwe medewerkers blijft de grootste uitdaging"

Visie Romaro: "Aantrekken van nieuwe medewerkers blijft de grootste uitdaging"

In een tijd van onzekerheid door hoge kostenstijgingen, inflatie en een historische krapte op de arbeidsmarkt, weet de schoonmaakbranche zich toch goed staande te houden. Dat blijkt uit het marktonderzoek 2023 van Service Management. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Rogier Mazurel, DGA van Romaro Schoonmaakgroep, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2022? 

‘’2022 was een mooi jaar voor alle bedrijven in de groep. De omzet is gegroeid, maar ging wel gepaard met snel stijgende kosten en een toenemend personeelstekort.’’ 

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2023 en daarna? 

‘’Voor nu en de komende jaren blijft het aantrekken van nieuwe medewerkers de grootste uitdaging. Door een afnemende beroepsbevolking staan we als organisatie voor een zeer grote uitdaging. Nu, maar ook zeker voor de toekomst. Het tekort aan medewerkers veroorzaakt stagnatie in autonome groei en zorgt ervoor dat bestaande klanten moeilijker bediend kunnen worden.’’ 

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen? 

‘’We hebben geen nieuwe dienstverlening in het vizier, maar zien wel de klassieke schoonmaakmarkt en de wijze waarop deze dient te worden bediend wel veranderen als gevolg van het hybride werken.’’ 

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid? 

‘’Het mobiliteitsvraagstuk zijn wij als een duurzame kans én uitdaging. Door de aanschaf van elektrische bedrijfswagens kunnen wij onze bijdrage leveren aan een verlaging van de CO2-uitstoot. De beperkte beschikbaarheid en hogere aanschafwaarde zijn echter uitdagingen voor een ‘gezonde’ bedrijfsvoering.’’ 

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering? 

‘’Door meer (administratieve) processen te digitaliseren en data te verzamelen over hoe vaak en intensief ruimten worden gebruikt, kunnen wij het juiste werk op het juiste moment verrichten. Dit inzicht leidt tot een besparing van tijd, geld en energie. Daarnaast kan de inzet van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt worden verminderd door de inzet van robotstofzuigers.’’ 

Vraag 6: Tot 30 juni 2024 komt er 12 procent meer loon bij voor schoonmakers. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten? 

‘’Om zeker te zijn van een schone werkomgeving in de toekomst, verwacht Romaro dat het merendeel van haar klanten bereid is om de volledige loonsverhoging te betalen. Desalniettemin zal zo’n forse kostenstijging er wel toe leiden dat de marges nog meer onder druk komen te staan.’’ 

Vraag 7: Op 1 juli 2024 loopt de huidige cao af. Wat zou jullie voorstel zijn voor de cao-onderhandelingen qua loonsverhoging en andere zaken? 

‘’Ons voorstel gaat in elk geval over loonmatiging. Ook inflatie en een afgekoelde economie leiden tot nog meer financiële druk. Dus ons voorstel is te proberen om via secundaire arbeidsvoorwaarden onze mooie branche aantrekkelijker te maken.’’ 

Meer visie? 

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke week een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten! 

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 3 schoonmaakbedrijven: Grote uitdagingen in de branche vragen om sterke samenwerking'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-drie schoonmaakbedrijven.