Tenderoverzicht week 48 (donderdag 30 november)

Tenderoverzicht week 48 (donderdag 30 november)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Schoonmaak

Opdrachtgever: Nije Gaast
Werkzaamheden: Het schoonmaken van de locaties van Nije Gaast op basis van het opgestelde werkprogramma, waarin reguliere schoonmaak, vloeronderhoud en glasbewassing zijn opgenomen.
Waarde: 200 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Sluitingsdatum: 08/01/2024
Publicatiedatum: 23/11/2023
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317564

Gegund: Reinigen civiele (monumentale) kunstwerken 2024-2027

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Aantal inschrijvingen: 4
Opdrachtnemer: Zoet Services B.V.
Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden aan civiele kunstwerken zoals bruggen, onderdoorgangen en geluidschermen, met extra aandacht voor behoud van constructies met historische of monumentale waarde.
Waarde: 320 000,00 euro
Gunningscriteria: Casus 1: werkbeschrijving = 50 // Casus 2: Calamiteit = 30 // Duurzaamheid = 20 // Prijs = 0
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar verlengd worden.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317484

Gegund: Schoonmaak Rijksmuseum Boerhaave

Opdrachtgever: Museum Boerhaave
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: B2-Clean B.V.
Werkzaamheden: Schoonmaak museum. Totale omvang museum is 5000 m² inclusief binnenplaats (netto ongeveer 3400 m²).
Waarde: 162 000,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit duurzaamheid = 40 // Kwaliteit klachtenafhandeling = 20 // Prijs = 40
Contractduur: 2 jaar en kan 2 keer met 1 jaar verlengd worden.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317492

Open: Schoonmaak vastgoed

Opdrachtgever: gemeente Westland
Werkzaamheden: De opdracht omvat de volgende onderdelen: het verzorgen van resultaatgericht schoonmaakonderhoud; het uitvoeren van glasbewassing, gevelreiniging en dakreiniging; het uitvoeren van inspanningsgericht vloeronderhoud in gymzalen; het uitvoeren van additionele werkzaamheden; het bijvullen van de sanitaire verbruiksartikelen; het beheren van de voorraad en bestellen van de sanitaire verbruiksartikelen voor alle locaties; het uitvoeren van ad hoc (regie) werkzaamheden, die niet in de overeenkomst zijn vastgelegd maar wel gerelateerd zijn aan schoonmaakdienstverlening en glasbewassing.
Waarde: 164 500,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 70 // Prijs = 30
Contractduur: 3 jaar en kan 3 keer met 1 jaar worden verlengd.
Sluitingsdatum: 07/02/2024
Publicatiedatum: 26/11/2023
URL voor meer informatie: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317801