Visie Succes: "De uitdaging is tegelijkertijd de kans"

Visie Succes: "De uitdaging is tegelijkertijd de kans"

In een tijd van onzekerheid door hoge kostenstijgingen, inflatie en een historische krapte op de arbeidsmarkt, weet de schoonmaakbranche zich toch goed staande te houden. Dat blijkt uit het marktonderzoek 2023 van Service Management. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Jan Kes, directeur bij Succes Schoonmaak, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2022?

"Wij kijken op een fijn jaar terug met wel een lichte nasleep van corona. Maar gelukkig begon het ‘normale’ leven weer ‘normaal’ te worden."

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2023 en daarna?

"2023 is voor ons een mooi jaar geweest met diverse mooie ontwikkelingen. Nu de CAO-stijging voor de deur staat vergt dat ook weer de nodige tijd en aandacht."

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen?

"We zijn een eigen sanitaire groothandel begonnen, Sanaja Hygiene Services, en daarnaast hebben we onze afdeling specialistische diensten verder ontwikkelt en uitgebreid."

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid?

"Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de huidige bedrijfsvoering. Het is niet meer iets wat je er nog even naast doet omdat het moet. Door onze gehele dienstverlening loopt duurzaamheid, zowel voor mens als milieu, als een rode draad. De uitdaging is hier tegelijkertijd de kans."

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering?

"Ook digitalisering is niet meer weg te denken in de huidige bedrijfsvoering. Dankzij steeds slimmere digitalisering en automatisering durf ik wel te zeggen dat we hierin aardig ver zijn. Kansen en mogelijkheden zien we hierdoor steeds sneller binnen onze dienstverlening."

Vraag 6: Tot 30 juni 2024 komt er 12 procent meer loon bij voor schoonmakers. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten?

"Bij sommige klanten liggen er natuurlijk contractuele afspraken omtrent de indexering. Onze klanten krijgen ook mee dat onze cao deze loonstijging gaat geven. We informeren onze klanten vooraf hierover en gaan ook in gesprek als deze stijging leidt tot ongezonde contracten. Mijn verwachting is dat de meeste klanten hier begrip voor hebben. En een hogere indexering hoeft niet direct te leiden tot hogere kosten. We kunnen ook in overleg met de klant de dienstverlening aanpassen zodat het voor alle drie de partijen; onze medewerkers, de klant zelf, wij als dienstverlener, een gezond contract oplevert."

Vraag 7: Op 1 juli 2024 loopt de huidige cao af. Wat zou jullie voorstel zijn voor de cao-onderhandelingen qua loonsverhoging en andere zaken?

"De schoonmaak cao moet aantrekkelijk blijven. Met de verhogingen uit de huidige cao geloof ik dat dat gaat lukken. Dit is een hele mooie stap voor het personeel en onze branche. Enorme wijzigingen vanaf 1 juli 2024 zie ik dan ook niet per se als toegevoegde waarde. Ook zullen grote wijzigingen lastig te verkopen zijn bij klanten. Een indexatie zoals we die vóór de huidige cao zagen lijkt mij dan ook realistischer. Wel vind ik dat de schoonmaak cao altijd voor zou moeten lopen op andere branches zodat mensen minder snel zullen switchen tussen deze branches."

Meer visie?

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke week een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten!

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 3 schoonmaakbedrijven: Grote uitdagingen in de branche vragen om sterke samenwerking'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-drie schoonmaakbedrijven.