Aantal mensen met schulden gestegen: hangt af van je woonplaats welke hulp je krijgt

Aantal mensen met schulden gestegen: hangt af van je woonplaats welke hulp je krijgt

Het aantal huishoudens in Nederland dat kampt met schulden is dit jaar gestegen. Waar in 2021 nog 620 duizend huishoudens schulden hadden, is dat dit jaar 726 duizend. De maatregel waarbij energie- en waterleveranciers, zorgverzekeraars en woningverhuurders betalingsachterstanden moeten doorgeven aan de gemeente om problematische schulden te voorkomen, blijkt niet goed te werken.

De maatregel werd in 2021 ingevoerd, zodat de gemeente mensen met financiële problemen eerder in de gaten zou krijgen om hulp te bieden. Wanneer betalingsachterstanden worden doorgegeven, dient de gemeente contact op te nemen met de betreffende inwoner. Uit onderzoek van journalistiek platform Pointer komt echter naar voren dat particuliere verhuurders niet alle achterstanden doorgeven en dat het ook veel verschil maakt per gemeente wat er dan mee wordt gedaan.

Vroegsignalering

Het doorgeven van betalingsachterstanden is verplicht, ook voor particuliere verhuurders. Zij zijn hier echter vaak niet van op de hoogte. Een voorbeeld uit het onderzoek is Monika Reijnierse, die een geërfd pand verhuurt. Toen haar huurders niet betaalden, wees de rechter haar eis om het contract te ontbinden niet toe. Ze had namelijk niet aan de vereiste vroegsignalering voldaan. Geen onwil, maar onkunde, zo bleek. Reijnierse: “Als ik had geweten van vroegsignalering, hadden we misschien een partij gehad waarmee wij konden sparren en die de huurders hadden kunnen helpen met een oplossing.” Vaak krijgen particuliere verhuurders wel een brief thuisgestuurd met de regels, maar dit is niet afdoende om hen aan te laten sluiten op het systeem.

Brieven sturen niet genoeg

Brieven sturen is ook in andere gevallen rond schuldenproblematiek geen goed genoeg middel. Veel mensen die met schulden te maken hebben, openen brieven namelijk niet meer. Zo ook het voorbeeld van Nick, die tijdens de coronapandemie in de schulden kwam. Voor hem kwam de brief laat en kon hij er ook niks mee, doordat hij door de bomen het bos al niet meer zag. Een face-to-face gesprek had hem veel meer hulp gebracht. Toch blijft brieven sturen de meest gebruikte manier van gemeentes om contact te leggen. Uit gegevens van Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, blijkt dat meer dan 25 procent van de contactpogingen bestaat uit brieven versturen. Slechts in 8 procent van de gevallen werd een huisbezoek afgelegd. Daarbij is het verschil tussen gemeentes ook nog eens groot en maakt het dus veel uit waar je woont welke hulp je krijgt.

Basisnorm hulpverlening

Daarom moet er volgens Marco Florijn, voorzitter van de NvvK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening, een minimale basisnorm komen. Daaraan zouden alle gemeenten zich dan moeten houden. “Er moet een basisvloer zijn in de dienstverlening. Dus dat je overal weet: dit is ongeveer hoe het in Nederland geregeld is, ik word niet aan mijn lot overgelaten en als er echt wat aan de hand is en ik raak zo in de stress dat ik ook mijn deur niet meer open doe, is er hulp om toch het contact te vinden.” Volgens Peter Heijkoop (VNG) is dat zeker het gesprek waard. “De ene gemeente is beter in vroegsignalering dan de andere. Er zijn ook verschillen in bereik. Wellicht kunnen we dan ook vanuit de VNG gemeentebreed zeggen: dit moet je in ieder geval aanbieden.”

Bron: Pointer

Lees ook: