Pensioenfonds Schoonmaak onderzoekt transitieplan pensioenen in aanloop naar 2026

Pensioenfonds Schoonmaak onderzoekt transitieplan pensioenen in aanloop naar 2026

Iedereen moet over naar het nieuwe pensioenstelsel in de komende jaren. Pensioenfonds Schoonmaak heeft ervoor gekozen over te gaan op 1 januari 2026. De cao-partijen Schoonmakend Nederland, FNV en CNV maakten voor die overgang een transitieplan op. Hierin beschrijven ze hoe de nieuwe regels voor het pensioen eruit gaan zien vanaf 2026 en wat zij willen dat het pensioenfonds gaat doen met de pensioenen die voor die tijd zijn opgebouwd of ingegaan.

De cao-partijen kiezen in de nieuwe regels voor pensioen voor de solidaire premieregeling. In de nieuwe pensioenregeling blijft veel hetzelfde aan het huidige stelsel. Net als nu blijft het fonds aandelen en beleggingen kopen met het geld dat werknemer en werkgever inleggen. Waarin wordt belegt, bepalen de experts van het fonds met toezicht van het bestuur. Ook geeft Pensioen Schoonmaak aan dat meevallers en tegenvallers samen opgevangen blijven worden.

Persoonlijke pensioenpot

Maar er zijn uiteraard ook veranderingen vanaf 2026. Zo wordt het pensioen in de solidaire premieregeling persoonlijker. Iedere deelnemer krijgt meer inzicht over hoe zijn of haar pensioen ervoor staat. Het pensioen gaat in een pensioenpot, waarover de deelnemers elk jaar een update krijgen. In deze pot zie je terug welk geld je samen met je werkgever inlegt. Over het algemeen is de verwachting dat een gemiddeld pensioen hoger uitvalt door de nieuwe regels.

Niet voor iedere leeftijdsgroep zal de overstap naar de nieuwe pensioenregeling gunstig uitvallen. Daarom komt er een compensatieregeling. Die compensatieregeling moet ervoor zorgen dat ook deze groep erop vooruit gaat.

Hoogte pensioen

De hoogte van het pensioen in het nieuwe stelsel hangt af van een aantal zaken. Ten eerste uiteraard het geld dat werknemer en werkgever inleggen in het fonds. Ten tweede hangt de hoogte van het pensioen af van hoe het gaat met de economie. In de nieuwe regeling beweegt het pensioenvermogen mee met de economie tot aan het moment dat je een pensioenuitkering krijgt. Als het slecht gaat met de economie betekent dit niet automatisch dat de pensioenuitkering omlaag gaat. In het transitieplan staan maatregelen om tegenvallers op te vangen en zo de uitkering te beschermen.

Partnerpensioen en huidige pensioenen

De regels omtrent het partnerpensioen veranderen ook. Als je werkt en komt te overlijden krijgt je partner in de nieuwe regeling een tijdelijk pensioen tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen dat is, hangt niet af van hoelang je al pensioen hebt opgebouwd.

Dan zijn er natuurlijk de bestaande pensioenen van de deelnemers aan Pensioenfonds Schoonmaak. De cao-partijen willen dat de pensioenen die voor 2026 zijn opgebouwd of ingegaan, meeverhuisd worden naar de nieuwe regeling.

Wisselend beleggingsbeleid

Zoals aangegeven belegt het pensioenfonds zelf met het ingelegde geld. Hoe ze gaan beleggen wordt anders volgens de nieuwe regels. Met het geld van jongere deelnemers wordt meer risico genomen. Meer risico levert over een lange periode gemiddeld meer pensioen op. Voor mensen die (bijna) met pensioen zijn, zal juist minder risicovol belegt worden.

Besluit over transitieplan

Bovenstaande veranderingen maken dus onderdeel uit van het transitieplan van de cao-partijen. Pensioenfonds Schoonmaak onderzoekt nu of ze het transitieplan kunnen uitvoeren en of het plan goed uitpakt voor alle deelnemers. Wanneer het bestuur hierover een besluit neemt, zal dit te lezen zijn op de website van het fonds.

Wat in ieder geval zeker is, is dat het fonds in 2026 zal overgaan op het nieuwe pensioenstelsel. Er zullen dan hoe dan ook dingen veranderen voor alle deelnemers. Veel hangt af van hoeveel geld er op dat moment in de pot zit. Volgens de berekeningen gaat bij een dekkingsgraad van 110 procent iedereen erop vooruit.

Lees ook: