Invoering Wet toekomst pensioenen wordt met gejuich ontvangen

Invoering Wet toekomst pensioenen wordt met gejuich ontvangen

De Wet toekomst pensioenen is dinsdagavond aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 juli aanstaande begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders de pensioenregelingen gaan aanpassen aan de nieuwe wet. De herziening van het pensioenstelsel levert positieve reacties op van onder anderen voorzitter Ingrid Thijssen (Werkgeversorganisatie VNO-NCW) en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.

In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.

Belangrijke stap

Dat de wet is aangenomen, noemt minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, een belangrijke stap. “Met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft, voor de mensen die nu al met pensioen zijn, voor de mensen die werken en voor toekomstige generaties.”

Dit blijft hetzelfde

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Dit gaat veranderen

  • De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.
  • De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.
  • Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer veertig jaar voor één baas werken.

Grote onderhoudsbeurt

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij dat nu ook de Eerste Kamer de weg heeft vrijgemaakt voor de herziening van het pensioenstelsel waar al jaren aan wordt gewerkt. "Hiermee krijgt het pensioenstelsel eindelijk de grote onderhoudsbeurt die nodig is", zegt voorzitter Ingrid Thijssen. “Het is nu aan werkgevers, werknemers en de pensioensector om vaart te maken met een zorgvuldige uitwerking, zodat het stelsel weer tijden meekan en we allemaal beter inzicht krijgen in ons pensioen.”

Ruimere mogelijkheden voor zelfstandige ondernemers

MKB-voorman Jacco Vonhof is eveneens opgetogen. "Met deze wet kan definitief de stap worden gezet naar een persoonlijker pensioenstelsel. Want zonder dat mensen het doorgaans beseffen werken ze vaak minstens één dag in de week voor hun pensioen. Verder vind ik het echt winst dat de pensioenpremies stabiel een voorspelbaar worden." Ook is Vonhoff blij met de ruimere mogelijkheden voor zelfstandig ondernemers om pensioen op te bouwen.

Verder vind ik het echt een winst dat de pensioenpremies stabiel en voorspelbaar worden.

Solidair

Piet Fortuin, voorzitter CNV spreekt van een “historische stap” richting een toekomstbestendig pensioenstelsel.” Dit nieuwe stelsel blijft solidair, sluit beter aan op de arbeidsmarkt en geeft deelnemers een beter zicht op hun pensioen. Pensioenuitkeringen blijven levenslang, ook het partnerpensioen. Bovendien kunnen we pensioenen sneller indexeren. De eerste stap is hiertoe al gezet met record-indexaties van 12 procent en zelfs meer bij sommige pensioenfondsen. Het CNV heeft zich hard gemaakt voor deze indexaties en is blij dat hier in het nieuwe stelsel meer mogelijkheden toe zijn.”

Pensioen transparanter en eerlijker vormgeven

Tuur Elzinga, voorzitter FNV reageerde: “Met de nieuwe wet in de hand kunnen de pensioenfondsen het pensioen transparanter en eerlijker vormgeven en ervoor kiezen om de risico's nog effectiever collectief te delen. Daarmee kan er sneller worden geïndexeerd. In het Pensioenakkoord zijn ook tijdelijke afspraken gemaakt over vervroegd uittreden. Het is nu de hoogste tijd dat er structurele afspraken komen zodat mensen met zware beroepen op tijd kunnen stoppen met werken.”

Er komt een voorlichtingscampagne om Nederlanders van goede informatie te voorzien over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel. Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.