Het belang van hygiëne op de werkplek

Het belang van hygiëne op de werkplek

De coronapandemie heeft de risico's van slechte hygiëne op de werkplek vergroot. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland onvoldoende voorbereid is op een nieuwe pandemie, dus het is hoogste tijd voor werkgevers om hygiëne in het bedrijfspand als belangrijk aandachtspunt aan te houden.

57,6 procent van de Nederlandse werknemers gaf in onderzoek aan het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest op het werk vanwege gezondheidsredenen. Dit onderstreept het belang van een schone en hygiënische werkomgeving. Want naast het verminderen van ziekteverzuim, kan een schone werkplek ook bijdragen aan een hogere productiviteit en tevredenheid onder werknemers.

Risico’s slechte hygiëne

Hygiëne en veiligheid op het werk zijn nauw met elkaar verbonden. De vier grootste risico’s van slechte hygiëne zijn:

  • Toename van het aantal ziekteverzuimdagen: onvoldoende hygiëne op de werkplek kan leiden tot verspreiding van ziekteverwekkers en daarmee tot meer ziekteverzuimdagen.
  • Verhoogd risico op beroepsziekten: blootstelling aan stof, giftige stoffen of gevaarlijke chemicaliën vergroot het risico op beroepsziekten. Werkgevers moeten hun teams bewust maken van deze risico's en goede hygiënepraktijken bijbrengen.
  • Demotivatie van het team: een schone en georganiseerde omgeving heeft een positieve invloed op het moreel en de motivatie van werknemers. Een dergelijke werkomgeving zorgt voor hogere productiviteit en lager ziekteverzuim.
  • Beschadigd merkimago: een gebrek aan hygiëne op de werkplek tast de reputatie van een bedrijf aan en kan leiden tot verlies van klantvertrouwen. Goede hygiëne is daarom essentieel voor een positief merkimago.

Hygiëneregels

Een schone en gezonde werkomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemers. De werkgever moet procedures invoeren die voldoen aan de hygiënewetgeving, maar het is ook belangrijk dat elke werknemer betrokken is en dagelijks zijn of haar steentje bijdraagt. Dit omvat bijvoorbeeld regulier onderhoud en dagelijkse reiniging van bedrijfspanden, aanpassing van kleedkamers aan de bedrijfsactiviteiten om kruisbesmetting te voorkomen, het aanbieden van effectieve handhygiëneproducten en naleving van HACCP-normen.

Het handhaven van hygiëne op de werkplek is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, maar het draagt ook bij aan de productiviteit en efficiëntie van het bedrijf. Door bovenstaande stappen te volgen, kunnen bedrijven, en in het speciaal de werkgevers, een gezonde en veilige werkomgeving creëren met minder ziekteverzuim.

Lees meer: