CNV over cao-onderhandelingen: Hoe blijft de schoonmaak aantrekkelijk

CNV over cao-onderhandelingen: Hoe blijft de schoonmaak aantrekkelijk

Op dinsdag 19 maart zijn Schoonmakend Nederland en de vakbonden FNV en CNV de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao schoonmaak. Schoonmakend Nederland liet weten dat alle partijen in goede harmonie de plannen op tafel hebben gelegd en vertelde wat voor hen de belangrijke thema's zijn. FNV betoogt in haar inzetbrief wat zij beogen te bereiken en legde de nadruk op de naleving van de afspraken. Ook CNV laat weten welke eisen zij hebben voor de nieuwe cao.

Hoe blijft de schoonmaak een aantrekkelijke sector om in te werken? "Dat was een van de vragen tijdens de cao-onderhandelingen", vertelt Jan Kampherbeek, bestuurder bij CNV. :"Alle partijen – vakbonden en werkgevers – hebben hun cao-voorstellen toegelicht."

Loonsverhoging

Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is natuurlijk de loonsverhoging. Kampherbeek: "De werkgevers hebben daar nog niets concreets over gezegd. Ze zeggen dat ze een ‘verantwoorde loonsverhoging’ willen. Maar wat houdt dat in? Wij zijn er duidelijk over geweest: we willen over een periode van 2 jaar in totaal 14 procent loonsverhoging."

"Vorig jaar hebben we stevig moeten onderhandelen over een extra loonsverhoging, nog tijdens de looptijd van de cao", stelt Kampherbeek. "Dat is toen gelukt." Vakbonden en Schoonmakend Nederland hebben toen een extra loonsverhoging afgesproken van in totaal 12 procent:

  • 3,5 procent per 1 november 2023
  • 3 procent per 1 januari 2024
  • 5,5 procent per 30 juni 2024

Het CNV wil graag dat schoonmakers ruim boven het minimumloon blijven verdienen. Kampherbeek: "Het minimumloon is afgelopen jaren hard gestegen. Dus moeten de lonen in de schoonmaak ook flink omhoog, vinden wij. Het liefst zien we dat het verschil tussen het minimumloon en de eerste loonschaal minimaal 20 procent bedraagt. We begrijpen dat dit een grote stap is, die we niet in één keer kunnen maken. Maar we willen in de nieuwe cao wel een stevige loonsverhoging afspreken." Als CNV uitgaat van een looptijd van twee jaar, dan is de inzet:

  • 7 procent per 1 januari 2025
  • 7 procent per 1 januari 2026

Reiskostenvergoeding

Een ander belangrijk onderwerp voor CNV is de reiskostenvergoeding. Kampherbeek: "De werkgevers zijn bereid om hierover betere afspraken te maken, hebben ze gezegd. Maar wat ze dan precies willen, is nog niet duidelijk. Veel schoonmakers hebben te maken met steeds hogere reiskosten. Het CNV vindt dat het geen geld zou moeten kosten om op je werk te komen. De reiskostenregeling in de nieuwe cao moet daarom een stuk beter. Ons voorstel is dat je al vanaf vijf kilometer enkele reis een vergoeding krijgt van 23 cent per kilometer. Verder moeten er grenzen zijn aan de reistijd. Die mag hooguit de helft van de werktijd zijn, met een maximum van 1,5 uur per dag."

Ervaringstoeslag en weekendtoeslag

CNV zegt al meerdere keren te hebben gesproken met de werkgevers over een weekendtoeslag voor hotelschoonmakers én over een ervaringstoeslag voor schoonmakers met een lang dienstverband. Kampherbeek: "Tot nu toe is het niet gelukt om daarover afspraken te maken. Maar we blijven ons hiervoor inzetten. Bij de cao-onderhandelingen staan deze onderwerpen daarom hoog op de agenda."

Gezond naar je pensioen

Oudere schoonmakers die minder willen werken of eerder willen stoppen met werken, moeten hier volgens Kampherbeek de kans voor krijgen. Het CNV pleit voor twee mogelijkheden:

  • eerder stoppen: regeling om drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken;
  • minder werken: regeling om vijf jaar voor de AOW-leeftijd tot 20 procent minder te werken, met behoud van 95 procent van het salaris.

Werken op andere tijden

Kampherbeek vervolgt: "We hebben ook gesproken over het uitbreiden van dienstverbanden en hoe dat dan het beste zou kunnen. Wij zouden graag zien dat schoonmakers vaker op tijden kunnen werken die ze graag zouden willen. Bijvoorbeeld dat je makkelijker extra uren overdag kunt maken, als je dat wilt."