Cao-onderhandelingen begonnen: bonden vragen forse loonstijging

Cao-onderhandelingen begonnen: bonden vragen forse loonstijging

Op dinsdag 19 maart zijn Schoonmakend Nederland en de vakbonden FNV en CNV de onderhandelingen gestart voor de nieuwe cao schoonmaak. De bonden zetten in op een forse looneis, maar Schoonmakend Nederland roept op ook te kijken naar andere afspraken om de branche aantrekkelijker te maken.

Op 19 maart zijn de onderhandelingen dus gestart voor de nieuwe cao in de schoonmaakbranche. De huidige cao loopt af op 30 juni 2024. Het afgelopen jaar is deze cao opengebroken om schoonmaakmedewerkers tegemoet te komen in een tijd van hoge inflatie. Dat heeft geresulteerd in een forse extra loonstijging van in totaal 12 procent bovenop de lopende cao-afspraken. 8,5 procent hiervan krijgen schoonmakers erbij in 2024.

Looneisen

Dat schoonmaakmedewerkers er extra loon bij hebben gekregen, dat betekent niet dat er in de nieuwe cao geen afspraken gemaakt moeten worden over verdere loonsverhogingen. CNV zet in op een stijging van 7 procent per 1 januari 2025 en 7 procent per 1 januari 2026. FNV noemt een verhoging van het loon van 7,75 procent, plus de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025. Schoonmakend Nederland noemt nog geen cijfers. Fedde Monsma, manager arbeidszaken Schoonmakend Nederland, reageert: "De bonden kunnen al getallen noemen, zij kunnen vragen wat ze willen. Wij doen dat nog niet. Daarover gaan we in gesprek. We hebben gekeken naar wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en de externe omstandigheden, zoals de inflatie. Ook hangt de verhoging van het loon samen met andere voorstellen die we doen. Je ziet dat de gemiddelde loonstijging in cao's dalend is tot 6,3 procent. Dat blijkt uit de cijfers van het AWVN. Wij zitten nu al op 8,5 procent voor 2024. We lopen dus boven de markt. Wij vinden de argumentatie daarom belangrijker dan alleen de cijfers. We gaan daarover spreken en komen er volgende week met een integrale reactie op terug."

Meer onderwerpen op tafel

De loonsverhoging is niet het enige onderwerp dat op de onderhandelingstafel ligt. Voor Schoonmakend Nederland staan onder andere de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de sector, gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. Het voortzetten van het generatiepact en de RVU-regeling, de inzet op dagschoonmaak en blijven inzetten op continue ontwikkeling van schoonmaakmedewerkers zijn thema's die hierbij horen. Vakbond CNV noemt een verbetering van de reiskostenregeling, de ervaringstoeslag of loyaliteitsbonus en de weekendtoeslag voor hotelschoonmakers. Ook zij willen daarbij kijken naar de regelingen voor schoonmaakmedewerkers om gezond het pensioen te halen. FNV sluit zich daarbij aan en gaat verder in op een automatische prijscompensatie, een avondtoeslag, meer dagen vrij bij overlijden van een broer of zus en een extra vrije dag voor mensen boven de vijftig jaar.