Werkgevers niet op de hoogte van financiële problematiek bij werknemers

Werkgevers niet op de hoogte van financiële problematiek bij werknemers

Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van de financiële problemen van hun personeel. Dat komt naar voren uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN AMRO.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2000 werknemers. Het blijkt dat zeven op de tien medewerkers er geen behoefte aan heeft om hun financiële situatie te delen op het werk. Daarbij voelt een kwart van de werknemers zich niet veilig genoeg om dit te bespreken met de werkgever.  

Kwetsbare groepen 

Uit het onderzoek van ABN AMRO blijkt dat vier procent van de mensen in loondienst de rekeningen niet kan betalen en voor 22 procent geldt dat ze het nog maar net kunnen betalen. Volgens ABN AMRO komt dit door de gestegen prijzen voor levensonderhoud. Met name mensen met de laagste inkomens in de agrarische sector, de zorg, de horeca, de retail, de transportsector en de dienstverlening lopen het risico om in de financiële problemen te komen.  

Invloed op welzijn 

ABN AMRO constateert dat geldproblematiek invloed heeft op het mentale welzijn van de medewerker. Ze ervaren stress en kunnen zich daardoor minder goed concentreren. Op de lange termijn kan dit leiden tot ziekteverzuim. Uit het onderzoek blijkt dat een op de tien mensen langdurig ziek is geweest in verband met financiële problemen.  

Werkgevers maken verschil  

“Uit ons onderzoek blijkt dat bij slechts een op de vijf medewerkers met financiële problemen de leidinggevende hiervan op de hoogte is. Dat maakt het voor werkgevers lastig om te helpen, terwijl zij juist het verschil kunnen maken”, stelt sectoreconoom David Bolscher van ABN AMRO. “Werkgevers kunnen bijvoorbeeld meer uren bieden, eenmalig een bedrag uitkeren of een voorschot op het salaris uitbetalen.” 

Financiële experts bieden uitkomst  

Ook geeft Bolscher aan dat financiële experts een uitkomst kunnen bieden om werknemers te helpen met hun financiën. “We beschouwen financiële zekerheid vaak als een verantwoordelijkheid van de overheid, terwijl werkgevers juist persoonlijke hulp op maat kunnen bieden. Daarmee kunnen zij écht het verschil maken en dat betaalt zich terug met minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit”, aldus Bolscher.  

Lees ook: