Cao-akkoord een feit: drie procent loonsverhoging per 1 januari 2025 

Cao-akkoord een feit: drie procent loonsverhoging per 1 januari 2025 

Schoonmakend Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben een tweejarig cao-akkoord bereikt voor schoonmaakbedrijven voor het jaar 2025. Na zes dagen onderhandelen werden de partijen het begin deze week eens over de inhoud. Schoonmakend Nederland legt het akkoord nu neer bij haar leden.

Fedde Monsma, manager schoonmaakzaken bij Schoonmakend Nederland, kijkt terug op mooie onderhandelingen. “We hebben echt met respect voor elkaar onderhandeld. Af en toe ging het er scherp aan toe, maar dat hoort bij het proces. De vakbonden stelden zich constructief op. Dat heeft geleid tot een mooi akkoord, waar wij en ook de vakbonden trots op kunnen zijn.” 

Loonsverhoging 

In de onderhandelingen was het onderwerp loonsverhoging het pittigst, erkent Monsma. Per 1 januari 2025 gaan alle loonschalen er over het basisuurloon met drie procent op vooruit. Een jaar later volgt eenzelfde verhoging. Monsma: “Daarnaast hebben we ook iets extra’s afgesproken. Loongroep 1 krijgt er per 1 juli 2025 25 cent per uur bij. Loongroep 2 15 cent en loongroep 3 tot en met 6 10 cent. Op 1 januari 2026 herhalen we dit. De lagere loongroepen worden hiermee het meest gecompenseerd. Dat zijn de schoonmaakmedewerkers die het meest bij ons werken. Wij waren geen wettelijk minimumloonsector en dat willen we ook niet zijn. Met deze loonsverhogingen blijven we ook boven het wettelijk minimumloon. Hiermee blijven we aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.” 

Reiskosten

De reiskostenregeling krijgt ook een upgrade. Daar waren alle partijen het snel over eens. Er komt een regeling vanaf tien tot dertig kilometer. Die kilometers worden vergoed voor 14 cent per kilometer. Boven de dertig kilometer blijft het fiscaal maximum van 23 cent per kilometer van kracht. Onder de tien kilometer reisafstand is er geen vergoeding. Monsma: “Dat hebben we bewust gedaan. In het kader van duurzaamheid en om mensen te stimuleren om de fiets te pakken. Wij willen mensen in beweging krijgen.”  

Loyaliteitsbonus 

De afspraak is gemaakt dat medewerkers die op 1 januari 2025 twintig jaar of langer in de branche werkzaam zijn, een eenmalige bruto uitkering krijgen van maximaal duizend euro. Die uitkering wordt gefinancierd door een eenmalige verhoging van de RAS-premie en wordt ook door de RAS uitgekeerd. Monsma: “Namens de hele sector willen we op deze manier onze waardering uitspreken voor de medewerkers die al zo lang actief zijn in de branche. Zo’n twintigduizend medewerkers komen hiervoor in aanmerking.” 

Opleidingen

Er komt een basisopleiding reiniging waarin alle specialistische reiniging tegelijkertijd wordt aangeboden aan instromers. Monsma: “Instromers krijgen als het ware een snuffelstage waarbij ze bij alle vormen van specialisatie de basis leren. Vervolgens kunnen zij een keuze maken. Daarmee proberen we de aantrekkelijkheid van de sector ook weer te stimuleren.” Een andere wijziging in het kader van opleiden is dat nieuwe leidinggevenden vanaf 1 juli 2025 worden verplicht een opleiding voor leidinggevenden te doen. “Hiermee willen wij de kwaliteit in de sector verhogen. Gericht op de specifieke leidinggevenden die we hebben. Een voorman doet iets anders dan een objectleider. De een heeft wel kennis nodig over verzuimproblematiek en de ander niet. Dit onderscheidt maken we ook in de opleidingen.” 

Campagne dagschoonmaak 

Om het belang van dagschoonmaak te benadrukken komt er een campagne. Breed gedragen binnen de vakbonden en bij Schoonmakend Nederland. Monsma: “Schoonmaken moet zichtbaarder worden en de status van de schoonmaker moet ook omhoog. Hierin spelen veiligheid en duurzaamheid ook een belangrijk rol. Er waren tal van argumenten om meer aandacht te besteden aan dagschoonmaak.” 

Stabiliteit en duidelijkheid 

Monsma vindt dat de partijen met het cao-akkoord mooie afspraken hebben gemaakt. “Onze ondernemers hebben nu twee jaar lang stabiliteit. Zij hebben duidelijkheid in een vroeg stadium richting opdrachtgevers over te verwachten kosten. Daarbij rekening houdend met de inzetbaarheid van medewerkers. Bovendien zorgen we voor een kwaliteitsverbetering in de branche. En daarmee proberen we ook de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te verhogen.” 

Loon voert niet de boventoon 

Jan Kampherbeek, bestuurder bij CNV, zegt in een reactie: “Het is een duidelijk akkoord dat niet alleen over loon gaat, maar ook over mensen. Dat stemt me tevreden. Er is een aantal stappen gezet die in het verleden nauwelijks te overbruggen waren. Bijvoorbeeld reiskosten. Daar is in een flink aantal cao’s over gesteggeld en er is nu een stap gezet. Dat er meer aandacht komt voor de leidinggevenden vinden wij ook heel belangrijk. Dat er een training komt die verplicht wordt gesteld.” 

Kampherbeek kijkt met een goed gevoel terug op de onderhandelingen. “De sfeer was goed. Het is elke keer spannend als je de laatste dagen ingaat, als de knopen doorgehakt moeten worden. Dat was nu niet anders. Uiteindelijk ligt er nu een mooi akkoord waarmee we verder kunnen.” 

Respect en waardering

De FNV is ook blij met de komst van een reiskostenvergoeding, zegt bestuurder Renate Bos. “Het is gewoon cash voor mij. Tientallen tot honderden euro’s per jaar wat medewerkers terugkrijgen om überhaupt te kunnen gaan werken. Wij knokken ook al drie jaar voor weekendtoeslagen in de hotels en dat krijgen we nu stukje voor stukje voor elkaar. We bouwen op naar vijftig procent toeslag, zoals andere schoonmakers die ook krijgen. Het derde punt waar we heel blij mee zijn is de loyaliteitsbonus. Als waardering voor de mensen die twintig jaar of langer in de schoonmaaksector werken. Daar hadden we duizend euro voor gevraagd en die hebben we ook gekregen. Het is een stukje respect en waardering en dat zetten we om in iets tastbaars.”