Met een brede aanpak en verbinding een podium voor de schoonmaker creëren

Met een brede aanpak en verbinding een podium voor de schoonmaker creëren

Met een nieuw totaalconcept, gebaseerd op een aantal Fundamentals, wil Alpheios de schoonmaaksector - schoonmakers én leidinggevenden - een nieuw elan meegeven. "Het concept dat we lanceren, is vrij atypisch voor de sector", zegt performance solutions director Mariska Binnemans.

De activiteiten van Alpheios zijn niet langer onder Care (woonzorgcentra, revalidatiecentra) en Cure (de ziekenhuiswereld) te vatten. De pandemie heeft een aantal nieuwe markten geopend, zoals overheid, openbaar vervoer, onderwijs en leisure (vakantieparken). Enerzijds biedt Alpheios opleidingen op maat, denk aan ontwikkeltrajecten voor leidinggevenden en professionele schoonmaaktechnieken. Anderzijds materialen en middelen, waaronder schoonmaakwerkwagens en ecologische reinigingsmiddelen.

“Alle taken die door de mensen in mijn teams worden uitgevoerd, heb ik ook zelf ooit gedaan”, vertelt Mariska Binnemans. Vanuit haar ervaring in twee landen merkt ze een wezenlijk verschil. “In Nederland gaat facility management in de richting van bedrijfsbeheer, terwijl het in België eerder naar de ingenieurs en architecten gaat.”

Mensen ontwikkelen wint aan belang

Het aanbod van Alpheios vertrekt altijd vanuit drie hoekstenen: materialen, middelen en methodes, schoonmaakorganisaties uitbouwen en optimaliseren, en - last but not least - mensen ontwikkelen. “Deze derde pijler wint steeds meer aan belang, zeker wat het aspect stress management betreft. In onze opleidingen voor leidinggevenden komen bepaalde vragen steeds terug. Hoe ga ik om met de paradox van het leiding geven: coachen en betrokken zijn, enerzijds, en richting geven, anderzijds? Een ander heikel punt is het communiceren met de schoonmakers zelf. De meesten hebben een rugzakje. Door vaak vele tegenslagen in het leven hebben ze een soort overlevingsmechanisme ontwikkeld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in agressief of ontwijkend gedrag op de werkvloer. Hoe ga je daarmee om?”

Meer verbinding creëren

Leidinggevenden in de sector worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. ”Een ander sterk sectorgebonden probleem is de overmatige focus op de kosten van de schoonmaak per uur. De sector telt ongeveer 15 procent ziekteverzuim. Door proactief en preventief te werken, meer verbinding met de schoonmakers te creëren en eigenaarschap terug op de werkvloer te brengen kun  je dit percentage aanzienlijk verlagen”, zegt Mariska. “Op de vloer merk je het best of een probleem kennis- of eerder motivatie gerelateerd is. Uit al deze inzichten is een totaalconcept, gebaseerd op een aantal Fundamentals, gegroeid. Een startplan van dienstverlening en opleiding voor een betere schoonmaakkwaliteit, een soort doorstroomschema waarin we onze kennis hebben gebundeld. In functie van het probleem, vastgesteld op de werkvloer, reiken we een oplossing aan, waaronder kwaliteitsmeting, calculatie en digitale tools. Het concept is ontwikkeld en geschreven door eigen mensen.”

Een sterk sectorgebonden probleem is de overmatige focus op de kosten van de schoonmaak per uur. ”
— Mariska Binnemans

Fundamentals

Halverwege 2023 werd het eerste onderdeel  – ‘Hoe bereik ik een zichtbaar betere schoonmaakkwaliteit?’ – uitgerold. De basis schoonmaakopleidingen voor leidinggevende en teamcoach zijn daar een onderdeel van. “Deze training leert leidinggevenden hun schoonmaakteam op het podium te zetten. Zo voelen schoonmakers zich welkom en veilig door het doordachte en effectieve opleidingsplan voor de instroom van nieuwe mensen. Ze zien je niet als controleur, wel als motivator en coach die de juiste technieken kent en duidelijk kan overbrengen, en hen zo helpt om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Hierdoor leren ze hoe ze als vakmens trots kunnen zijn op het behaalde resultaat”, aldus Mariska. Met het volledige Solutions concept wil Alpheios zich nog verder profileren. De sector laat zich nog teveel leiden door het buikgevoel en te weinig door data.”

Digitalisering werkt   

In de schoonmaaksector is de factor controle altijd pertinent aanwezig geweest. Data is meestal beschikbaar, maar als er niets mee gebeurt, heeft dit weinig effect. “Via digitalisering kan data beter worden geanalyseerd en kan er beter gecoacht worden op de werkvloer. We bieden een zeer hands on gebruiksvriendelijke app en software aan voor het registreren van schoonmaakactiviteiten en het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. Hiermee reinigt de schoonmaker de ruimtes in kwestie enkel nog indien noodzakelijk. Het koppelen van digitale tools aan de aanwezigheid van sensoren in de ruimtes vergemakkelijkt eveneens zijn of haar taken. Net als ergonomische ingrepen: op de materiaalwagens kunnen tablets worden bevestigd, zodat de schoonmakers de door hen uitgevoerde taken gemakkelijk kunnen registreren”, zegt Mariska.

Driestappenplan

Mariska concludeert: “Ons belangrijkste doel is facilitair managers te ondersteunen bij de uitdagingen die er in de schoonmaak zijn: verlagen ziekteverzuim, zorgen dat er voldoende instroom van nieuwe medewerkers is, kwaliteits- en hygiëne-eisen van eindgebruikers waarmaken, verduurzamen, et cetera. Dit doen we altijd in drie stappen. Eerst een prikkelend gesprek, waarin we het fundament leggen om echt waar te maken wat we beloven. Vervolgens doen we een grondige analyse van de schoonmaakorganisatie. Pas in stap 3 bouwen we met de klant de oplossing. Het eindresultaat is een meetbare verbetering van de hulpvraag van de facilitair manager.”

Op deze manier creëert Alpheios een context waarin gemotiveerde schoonmakers kunnen bijdragen aan onze maatschappij. Volgens Mariska gaan werkgevers die geen betekenisvol werk bieden, geen nieuwe schoonmakers vinden en hard moeten werken om hun huidige schoonmaakteam aan zich te binden.

Dit artikel is gesponsord door Alpheios