Laurens kiest Crohill als leverancier

Laurens kiest Crohill als leverancier

Laurens, een toonaangevende zorgorganisatie in Rotterdam, heeft Crohill gekozen als voorkeursleverancier van reinigingsmiddelen en -materialen. De twee zijn geen vreemden van elkaar: er werd al samengewerkt op het gebied van desinfectie. Aan de keuze voor Crohill als leverancier van reinigingsmiddelen en -materialen ging een zorgvuldige selectieprocedure vooraf.

In het voortraject zijn vier leveranciers benaderd. Zij werden uitgenodigd om naast een demonstratie van hun laatste innovaties, ook hun visie te geven op het gebied van werkdruk, ergonomie en milieu. Laurens heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg Rijmond. De reinigingsmiddelen en -materialen van Crohill bleken het beste bij de duurzame ambities van de zorgorganisatie te passen.

De ervaring van de werkvloer weegt zwaar

Daarnaast woog de ervaring van de dames van de Huishoudelijke Dienst  mee in de selectieprocedure. “We wilden dat de keuze voor een leverancier niet alleen een beslissing op directieniveau was. We hechten er waarde aan dat de keuze wordt gedragen door de hele werkvloer”, vertelt Lydia Smits, productspecialist van het Facilitair Bedrijf  van Laurens. “Daarom hebben we goed geluisterd naar de ervaringen van de medewerkers die uiteindelijk met deze spullen aan de slag gaan.”

Een belangrijk onderdeel van het selectietraject was een test waarbij twee locaties van de zorgorganisatie waren betrokken, met in totaal dertig medewerkers van de Huishoudelijke Dienst. Ook in deze fase werden de middelen van Crohill als beste ervaren: de meeste medewerkers waren van mening dat de methode van deze leverancier het prettigst is om mee te werken.

Crohill biedt opleiding en begeleiding

Laurens en Crohill hebben ervoor gekozen om niet de hele organisatie in één keer te laten overstappen, maar de nieuwe methode per  locatie te implementeren. Het is belangrijk dat iedereen die met onze reinigingsmiddelen en -materialen werkt, deze goed gebruikt”, aldus Pim Hilgerdenaar, eigenaar van Crohill. “Alleen dan behaal je het maximale resultaat en voorkom je blessures. Daarom leiden we de schoonmakers graag op. Ook nu hebben we voldoende tijd uitgetrokken om iedereen vertrouwd te maken met onze methode.”

Inmiddels is de methode in bijna alle locaties van Laurens geïmplementeerd.  De verwachting is dat dit eind mei zijn beslag krijgt. Het contract dat de zorgverlener met Crohill ondertekende, is voor minimaal drie jaar.

Dit artikel is gesponsord door Crohill