Is de brandveiligheid op jouw kantoor optimaal?

Hoe houd je als facility de brandveiligheid op het hoogst haalbare niveau? En hoe ga je om met complexe situaties, bijvoorbeeld in meerdere gebouwen op diverse locaties? Met slimme middelen houd je continu controle over brandveiligheid.
Delen:

Dat brand- en vluchtveiligheidsmiddelen mensenlevens kunnen redden is duidelijk. Maar dat lukt alleen als zij voor de volle 100 procent functioneren. Periodieke checks helpen om ze in hun optimale staat te houden. Maar vervelend genoeg neemt de inzetbaarheid van de brand- en vluchtveiligheidsmiddelen tussentijds toch weer af. Onder andere door verkeerd gebruik, schade, vandalisme of simpelweg onnadenkendheid.

Brandveiligheidsmiddelen monitoren

Binnen één jaar na onderhoud valt zelfs 15 procent uit, zo becijferde de Federatie Veilig Nederland. Wanneer en waardoor is niet precies te zeggen. 100% zekerheid over de brandveiligheid heb je dus nooit. Dit probleem lost Safety Connect voor je op. Dankzij Safety Connect heb je de mogelijkheid de inzetbaarheid van de brandveiligheidsmiddelen tot in detail te monitoren. Realtime en 24/7. Hierdoor kun je afwijkingen signaleren en uitval voorkomen, en blijft iedereen in het gebouw verzekerd van maximale brandveiligheid.

Neem bewust en actief besluiten over je brandveiligheid

Safety Connect maakt gebruik van een nieuwe generatie ‘slimme’ brand- en vluchtveiligheidsmiddelen die voorzien zijn van sensoren. Daarmee verzamelen zij continu gegevens van hun status, die je vervolgens terugziet op een overzichtelijk dashboard. In één oogopslag heb je daardoor altijd een zeer compleet beeld van de brand- en vluchtveiligheid; ook in complexe situaties met verschillende locaties. Zijn er afwijkingen, dan ontvang je een notificatie. Is er een acuut onveilige situatie?  Dan krijg je een alert, inclusief de oproep om direct op te treden. Dat kun je zelf doen, of het aan experts overlaten.

Safety Connect geeft je dus grip op de brandveiligheid en de mogelijkheid bewust en actief te handelen. Een geruststellende zekerheid wanneer het om mensenlevens én de reputatie van je organisatie gaat.

Efficiënt en effectief

Safety Connect biedt 24/7 overzicht, inzicht en controle over je brand- en vluchtveiligheidsmiddelen. Je hebt onder alle omstandigheden een actueel beeld van de status van je veiligheidsmiddelen en kunt die beheren op de manier die je zelf wenst. Wanneer een interventie noodzakelijk is, hoef je geen seconde te verliezen. Je hebt dus de tools in handen om de brandveiligheid altijd op het hoogste niveau te houden. Aantoonbaar, want Safety Connect registreert alle afwijkingen, en al je handelingen zijn herleidbaar en daarmee te verantwoorden. Ook in het geval van complexe beheerssituaties. Zo maakt Safety Connect het beheer van je brand- en vluchtveiligheidsmiddelen efficiënt en effectief.

Hoe werkt het?

Safety Connect maakt gebruik van de noodverlichting die verplicht in gebouwen aanwezig is. De noodverlichtingsarmaturen worden voorzien van ‘nodes’ (zenders en ontvangers) die met elkaar in verbinding staan en samen een ‘mesh-netwerk’ vormen. De noodverlichtingsarmaturen zijn hiervoor het uitgelezen middel. In de praktijk bevinden zij zich vrijwel altijd binnen 30 meter van elkaar, zodat een zeer dicht netwerk ontstaat. Bij een stroomstoring houdt de back-up-accu van de armaturen de noodverlichting bovendien minimaal één uur actief, waardoor ook het netwerk in stand blijft.

Via Bluetooth ontvangen de nodes in het netwerk gegevens van sensoren waarmee de brandveiligheidsmiddelen uitgerust zijn. De nodes geven die door aan een ‘gateway’ die ze met een 4G-verbinding doorstuurt naar een database in de cloud. Daar wordt de ruwe data omgezet in waardevolle informatie en inzichtelijk aangeboden op een gebruikersplatform.

Op basis van de informatie op het gebruikersplatform kun je het functioneren van de brandveiligheidsinstallatie naar eigen oordeel bijsturen of er zelfs direct op ingrijpen. Dit kun je zelf doen of in overleg met Saval.

Het Safety Connect-netwerk staat op geen enkele manier in contact met het bedrijfsnetwerk. Nog afgezien van de hoge securitystandaard van het Safety Connect-netwerk, hebben cybercriminelen dus geen toegang tot je bedrijfskritische systemen.

Dit artikel is gesponsord door Saval.

Dit vind je misschien ook interessant