Verduurzaming in zorgsector via koffievoorziening

Verduurzaming in zorgsector via koffievoorziening

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de totale CO₂-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Om de impact op het milieu te verkleinen, heeft de zorgsector zich gecommitteerd aan de 'Green Deal Duurzame Zorg 3.0'. Hoe je als facility je steentje bij kunt dragen door de juiste koffie te kiezen.

In de 'Green Deal Duurzame Zorg 3.0’ zijn concrete doelen gesteld om de zorg te verduurzamen. Deze doelen richten zich onder meer op de huisvesting, zorgverlening zelf en de facilitaire diensten. Een van de manieren om hier invulling aan te geven, is te kiezen voor duurzame inkoop van producten en diensten.

Facility kan negatieve impact verlagen

Door de grote hoeveelheid koffie die wordt gedronken binnen de zorgsector, kan een facilitair manager, door het kiezen van de juiste koffie, de negatieve impact van een organisatie verlagen. Zo heeft ook UMC Utrecht leveranciers in de aanbesteding uitgedaagd om de koffievoorziening te verduurzamen.

Om bij te dragen aan circulariteit wordt de koffiedroes opgehaald.
Om bij te dragen aan circulariteit wordt de koffiedroes opgehaald.

Speerpunten in de aanbesteding

Het verlagen van de CO₂-uitstoot, bijdragen aan circulariteit, goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon voor koffieboeren, waren voor UMC Utrecht belangrijke speerpunten in de aanbesteding. Bij het samenstellen van een duurzame koffievoorziening is door koffieleverancier MAAS dan ook bewust gekozen voor producten en concepten die aan deze speerpunten bijdragen.

Duurzaam koffieconcept voor UMC Utrecht

UMC Utrecht heeft gekozen voor de Fairtrade en biologisch gecertificeerde koffie van Puro. Op dit moment zijn ontbossing en aantasting van bossen in koffieproducerende landen, met een verantwoordelijkheid van ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot, de twee belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Dankzij de samenwerking met REDD+, een programma van World Land Trust, draagt Puro bij aan het terugdringen van deze emissies.

Op basis van de 17.695 kilo koffie die jaarlijks wordt gedronken, beschermt UMC Utrecht 26.542 bomen tegen het kappen ”

Dit komt tevens de biodiversiteit en het natuurbehoud als natuurlijke hulpbron voor lokale gemeenschappen ten goede. Op basis van de 17.695 kilo koffie die jaarlijks wordt gedronken, beschermt UMC Utrecht 26.542 bomen tegen het kappen en wordt er ieder jaar gemiddeld 39.636 ton CO₂ opgeslagen over de oppervlakte van alle Puro reservaten.

Hergebruik van koffiedroes en machines

Om bij te dragen aan circulariteit zet MAAS, dankzij de samenwerking met de Clique, koffiedroes circulair in. De Service Operators verzamelen het droes na iedere verzorgingsbeurt in speciale inzamelbakken van de Clique. Zij halen het gescheiden koffiedroes vervolgens op en zetten dit in bij het kweken van oesterzwammen.

Naast het apart inzamelen van het koffiedroes, worden alle koffiemachines die terugkomen, volledig gereviseerd binnen het Second-life programma van MAAS. Het reviseren van de machines vindt plaats in eigen werkplaats met de inzet van twee social return (SROI) medewerkers, waarna deze machines opnieuw worden ingezet in de markt. Zo zijn er het afgelopen jaar ongeveer 150 koffiemachines gereviseerd. Ook in UMC Utrecht staan gereviseerde machines, wat zorgt voor het minimaliseren van de negatieve impact op het klimaat. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

In UMC Utrecht staan gereviseerde machines, wat zorgt voor het minimaliseren van de negatieve impact op het klimaat
In UMC Utrecht staan gereviseerde machines, wat zorgt voor het minimaliseren van de negatieve impact op het klimaat

Verdere verduurzaming bij UMC Utrecht

Als volgende stap binnen de samenwerking gaat MAAS een transitie in gang zetten naar een koffiebeleving met enkel herbruikbare bekers. Met de intrede van de nieuwe bekerregeling, waardoor vanaf 1 januari 2024 de huidige wegwerpbekers zijn verboden, worden organisaties uitgedaagd om naar herbruikbare alternatieven te kijken en zo de hoeveelheid plastic en zwerfafval tegen te gaan. "Zo gaan we wegwerpbekers uiteindelijk vervangen voor een herbruikbaar alternatief", aldus MAAS.

Per type gebruiker binnen de organisatie gaat de koffieleverancier de verschillende behoeften in kaart brengen om een passend alternatief te kunnen aanbieden. "Na het invullen van de koffievoorziening voor UMC Utrecht is duidelijk naar voren gekomen dat het verduurzamen van de facilitaire diensten al snel kan bijdragen aan het minderen van de negatieve impact op het klimaat. Door duurzaam in te kopen en leveranciers uit te dagen realiseren we de verduurzaming van de zorgsector. Dat is het doel", aldus MAAS.

Dit artikel is gesponsord door MAAS