Tenderoverzicht week 4 (donderdag 26 januari)

Tenderoverzicht week 4 (donderdag 26 januari)

Service Management publiceert elke donderdag het tenderoverzicht. Dat is het laatste nieuws over openstaande en gegunde schoonmaakaanbestedingen via TenderNed.

Open: Schoonmaakdienstverlening SamenTwente

Opdrachtgever: SamenTwente
Werkzaamheden: Schoonmaakdienstverlening ten behoeve van de vaccinatie en testlocaties voor Covid-19. Voornaamste plaats van uitvoering: Enschede, Almelo en Goor.
Gunningscriteria: Organisatie van het werk = 30 // Communicatie = 20 // Prijs = 50
Contractduur: 4 jaar en kan 3 keer met 1 jaar verlengd worden.
Sluitingsdatum: 20/03/2023
Publicatiedatum: 18/01/2022
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285891/publicatie)

Gegund: Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing

Opdrachtgever: Gereformeerde Scholengroep in Groningen
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: NIVO Noord
Werkzaamheden: Schoonmaken van scholen. Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die kan voorzien in de behoefte naar schoonmaakdiensten en glasbewassing. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten en glasbewassing volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Gezien de gemiddelde jaarlijkse uitgaven en de drempel voor Europees aanbesteden zal de opdrachtgever dit Europees moeten aanbesteden.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 100 // Prijs = 100
Contractduur: 2 jaar en kan 4 keer met 1 jaar worden verlengd.
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285967/publicatie)

Gegund: Schoonmaakonderhoud

Opdrachtgever: Veiligheidsregio Zeeland
Aantal inschrijvingen: 3
Opdrachtnemer: Blue Facilitair B.V.
Werkzaamheden: Betreft de schoonmaakdienstverlening - en optionele glasbewassing - voor circa 50 locaties van VRZ. Deze locaties bestaan uit onbemande brandweerposten en een aantal kantoorlocaties.
Gunningscriteria: Kwaliteit = 50 // Prijs = 50
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286094/details)

Gegund: Schoonmaak opvang Oekraïners

Opdrachtgever: Gemeente Meppel
Aantal inschrijvingen: 1
Opdrachtnemer: Nivo Noord
Werkzaamheden: Door de oorlog in Oekraïne is de vluchtelingenstroom op gang gekomen. De gemeente Meppel heeft enkele locaties/terreinen beschikbaar gesteld. Deze locaties dienen regelmatig schoongemaakt te worden. De overeenkomst is o.b.v. dwingende spoed tot stand gekomen. Het is niet bekend wat de uiteindelijke opdrachtwaarde wordt i.v.m. onzekerheid van het aantal op te vangen vluchtelingen en het verloop van de situatie. Deze overeenkomst zal doorlopen tot er in 2023 een structurele oplossing gevonden wordt. Begin 2023 zal onderzocht worden welk procedure hiervoor nodig is en zal dit opgestart worden.
Waarde: 1,00 euro
Gunningscriteria: Kwaliteit = 90 // Prijs = 10
Status: Gegund
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286202/publicatie)

Open: Beheer parkeergarages gemeente Purmerend

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Werkzaamheden: De gemeente Purmerend is eigenaar van de garages en wil het parkeerbeheer van de parkeergarages uitbesteden. Op dit moment is de parkeergarage Claxonate in eigen beheer van de gemeente en wordt deze ook door de gemeente geëxploiteerd. De Stadhuispleingarage komt hier binnenkort bij. De gemeente wenst een beheerovereenkomst (hierna te noemen: overeenkomst) aan te gaan met één partij voor het parkeerbeheer van de beide parkeergarages.
Gunningscriteria: Plan van aanpak = 100 // Prijs = 100
Contractduur: 9 jaar en kan verlengd worden.
Sluitingsdatum: 06/03/2023
Publicatiedatum: 23/01/2022
URL voor meer informatie: (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286418/details)