Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor het opleiden van mensen uit de bijstand

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor het opleiden van mensen uit de bijstand

Er komt geld beschikbaar om mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan een steuntje in de rug te bieden. Het geld is bestemd voor scholing en begeleiding. Ook kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de loonkosten als zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden. Dit kan ook een interessante optie zijn voor bedrijven in de schoonmaakbranche, die nu vaak tegen de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt aanlopen.

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stelt € 70 miljoen beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Denk aan werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding of mensen die een laag inkomen hebben uit werk.

Projecten

De projecten zijn gericht op het bieden van scholing en begeleiding. Daarnaast kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de loonkosten als zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden. Het geld mag ook gebruikt worden om mensen buiten hun werk te begeleiden, zoals bij wonen, zorgen, de financiën en lichamelijke en psychische gezondheid.

Subsidie aanvragen

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en sociale partners kunnen vanaf begin oktober tot eind januari 2024 subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nederland kent zo’n honderd O&O-fondsen binnen de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het gaat om projecten met een looptijd van maximaal twee jaar, waarbij het Europees Sociaal Fonds 40 procent van de kosten betaalt en de aanvragende partij 60 procent financiert. Binnen alle projecten dient aandacht te zijn voor het stimuleren van gelijke kansen en non-discriminatie.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van ESF+.