Gom Zorg verbetert hygiëne met ATP-metingen

Gom Zorg verbetert hygiëne met ATP-metingen

Een goede hygiëne is het doel van alle schoonmaak, maar in de zorg is uitstekende hygiëne van extra groot belang. Daarom heeft Gom Zorg in het Dijklander Ziekenhuis een uitgebreide pilot uitgevoerd met innovatieve hygiënemetingen. En met succes.

Op de website van moederbedrijf Facilicom vertellen Karina Nolte (infectiepreventiespecialist Tensen & Nolte) en Geoffrey Nouws (branchemanager Innovatie Gom Zorg) welke resultaten ze hebben geboekt. Na drie maanden testen van de nieuwe methode bleek het aantal schoonmeldingen gestegen van 60 procent naar 82 procent. Het hygiëneniveau was dus zienderogen gestegen.

Testen op vuil

De hygiënemetingen zijn zogenoemde ATP-metingen. Met deze methode meet je hoe schoon een omgeving is door monsters te nemen van verschillende oppervlakten en deze te testen op de aanwezigheid van organisch materiaal/vuil. Nolte benoemt de voordelen: "Voordelen van de ATP-methode zijn dat je de test realtime kunt uitvoeren en dat je de test kunt standaardiseren. Dat betekent dat je met elke uitslag hetzelfde omgaat. Hygiënemetingen zijn een waardevolle aanvulling op de veelgebruikte visuele en belevingsmetingen in de zorg. Helemaal als dit goed is ingebed binnen de continue verbetercyclus."

Pilot pas het startpunt

Na de succesvolle pilot wil Gom Zorg ook bij andere ziekenhuizen hygiënemetingen gaan doen. Als de metingen goed gebruikt en geïnterpreteerd worden, geloven ze bij Gom namelijk dat de methode van grote toegevoegde waarde kan zijn in de zorg. Het is een effectieve manier om de kwaliteit van de schoonmaak te waarborgen. En om die effectiviteit op een cijfermatige manier aan te tonen. Daarmee kan Gom Zorg bij zorginstellingen laten zien welke voordelen er zijn, ook op het gebied van kostenreducering. Minder zorginfecties leidt immers tot minder kosten. Ten slotte vertelt Nouws dat de metingen ook het startpunt kunnen vormen voor instructies en trainingen voor schoonmaakmedewerkers. Door de metingen kunnen ze immers zien op welke specifieke punten en plaatsen de hygiëne nog verbeterd kan worden.