Nederlandse Arbeidsinspectie gaat bedrijven in de glasbewassing controleren op veiligheid

Nederlandse Arbeidsinspectie gaat bedrijven in de glasbewassing controleren op veiligheid

Heb jij een bedrijf in de glasbewassing? Dan kan het gebeuren dat je binnenkort de Nederlandse Arbeidsinspectie op de stoep hebt staan. Zij gaan de komende tijd controles uitvoeren bij werkgevers in de glasbewassing om te onderzoeken of zij voldoen aan de Arbowet.

De Arbowet schrijft voor dat iedere werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Dat geldt net zo goed voor de werkgevers in de glasbewassingsbranche. Op de hoogte zijn van risico’s en deze actief minimaliseren zijn hier onderdeel van.

Preventieve aanpak

In de glasbewassing vinden er helaas nog jaarlijks vele ongevallen plaats, soms zelfs met dodelijke afloop. Aangezien die cijfers niet erg in beweging lijken, wil de Arbeidsinspectie nu gaan kijken hoe zij het aantal ongevallen toch omlaag kunnen brengen. Zij pleiten hierbij voor een preventieve aanpak en willen bedrijven stimuleren preventieve maatregelen te nemen.

Deze maatregelen bestaan onder andere uit het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), het instellen van een preventiemedewerker en bedrijfshulpverlening en het aangaan van een contract met een arbodienstverlener. Onderzoek laat namelijk zien dat niet meer dan een derde van de bedrijven deze preventieve maatregelen heeft. Voornamelijk kleinere bedrijven (minder dan 25 werknemers) blijven vaak achter. Hier gebeuren relatief gezien dan ook vaker ernstige ongevallen.

Arbeidsinspectie

De controles die de Arbeidsinspectie gaat uitvoeren beginnen met een informatiefase. Elk glasbewassingsbedrijf kan begin dit jaar een brief op de mat verwachten waarin staat aan welke verplichtingen zij moeten voldoen en handvatten hoe zij hieraan kunnen voldoen. Het gaat hier om het hebben van een RI&E en een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst.

Een aantal bedrijven krijgt vervolgens de opdracht om documenten op te sturen naar de inspectie. Aan de hand hiervan bepaalt deze of zij fysiek langsgaan bij een bedrijf. Elke bedrijf krijgt de tijd eerst aan de slag te gaan met eventueel ontbrekende maatregelen. Wanneer een bedrijf dit niet doet, gaat de inspectie over op het opleggen van boetes.

Bron: Schoonmakend Nederland