Visie Balans: "Het is belangrijk om bewustwording te creëren over duurzaamheid"

Visie Balans: "Het is belangrijk om bewustwording te creëren over duurzaamheid"

In een tijd van onzekerheid door hoge kostenstijgingen, inflatie en een historische krapte op de arbeidsmarkt, weet de schoonmaakbranche zich toch goed staande te houden. Dat blijkt uit het marktonderzoek 2023 van Service Management. Maar hoe kijken de schoonmaakbedrijven op het jaar terug en zien zij de komende jaren? Om daar een beeld van te krijgen, legde Service Management de bestuurders van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland een aantal vragen voor. Want waar uitdagingen zitten, ziet de branche bij uitstek kansen om verder te groeien. Vandaag deelt Achint Atwal, Algemeen Directeur bij Balans schoonmaak, zijn visie.

Vraag 1: Hoe kijken jullie terug op 2022? 

‘’In de eerste helft van 2023 hebben we een grote autonome groei doorgemaakt. We hebben nieuwe klanten mogen verwelkomen en bij veel bestaande klanten kunnen uitbreiden. Daarnaast hebben we ervoor gekozen ons wat vaker te richten op Europese aanbestedingen die passen bij onze organisatie. Deze keuze is succesvol gebleken en heeft ons meerdere gunningen opgeleverd. Dit alles heeft geresulteerd in een groei van meer dan 20 procent in het eerste halfjaar van 2023.’’ 

‘’Na een tweetal overnames in 2022 richten wij ons meer op de interne organisatie, maar mochten zich specifieke kansen voor een gerichte overname voordoen zullen we hier zeker op in spelen. Primair is de focus gericht op consolidatie en versterking van alle afdelingen. Een kwalitatief sterke en ruime organisatie is de basis voor verdere expansie en zo zijn we nog meer in staat om verantwoord verder te groeien.’’

Vraag 2: Wat is jullie verwachting voor de rest van 2023 en daarna? 

‘’Hoewel we trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt, blijven we vooruitkijken. Het is onze ambitie om de komende jaren door te groeien naar een top 10 organisatie in de Nederlandse schoonmaakmarkt. Kernwoorden zijn: financieel gezonde groei, innovatie en het verbeteren van onze dienstverlening. We zullen ons blijvend inzetten voor begeleiding en ontwikkeling van onze medewerkers de basis voor een kwalitatieve dienstverlening. Onze focus zal tevens liggen op het versterken van onze relaties met bestaande klanten, het aantrekken van nieuwe klanten, gerichte overnamen en het verder verduurzamen van onze activiteiten.’’ 

Vraag 3: In welke nieuwe dienstverlening zien jullie eventueel kansen? 

‘’We zien kansen om uit te breiden bij bestaande en nieuwe klanten op basis van diversie. Zorg voor betrokkenheid en plezier van onze medewerkers in de dagelijkse werkzaamheden biedt de mogelijkheid aan een verscheidenheid aan schoonmaak gerelateerde diensten aan te bieden.’’ 

Vraag 4: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van duurzaamheid? 

‘’Duurzaamheid is een onontkoombaar gegeven in de huidige maatschappij en niet alleen wij, maar ook dat onze opdrachtgevers hechten hier steeds meer waarde aan. Wij willen ons imago vergroten door onderscheidend te zijn in onze duurzaamheid aanpak. In ons streven hebben we er dit jaar voor gekozen ons extern te laten informeren over duurzaamheid, bijhorende tools, rapportages (CSRD) en actieplannen. Onze intentie is minimaal te anticiperen op vraag en wens vanuit onze omgeving. Het is belangrijk om bewustwording te creëren onder zowel medewerkers als klanten over de voordelen en waarde van duurzaamheid. Een prachtige doelstelling maar wel uitdagend om dit te realiseren.’’

Vraag 5: Welke kansen en uitdagingen zien jullie op het gebied van digitalisering? 

‘’Directe informatie op de werkvloer en backoffice is een must om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Een voorbeeld is het werken met het digitale logboek dat ons in staat stelt om sneller te communiceren met onze opdrachtgevers en korte lijnen met onze toezichthouders. Voor onze Backoffice zijn we bezig om de BI modules te ontwikkelen zodat belangrijke informatie direct zichtbaar is. Ook interne processen worden meer en meer gedigitaliseerd zoals gebruik te maken van digitale planningssystemen en communicatieplatforms. Taken kunnen beter worden gecommuniceerd en tijdrovende handmatige handelingen verminderd. Digitalisering vereist vaak een verandering in de bedrijfscultuur en de manier van werken. Sommige medewerkers kunnen moeite hebben met aanpassen aan nieuwe technologieën en processen. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende begeleiding tijdens dit proces.’’ 

Vraag 6: Tot 30 juni 2024 komt er 12 procent meer loon bij voor schoonmakers. In hoeverre zijn jullie in staat om deze loonsverhoging door te berekenen aan klanten? 

‘’Net als vele andere schoonmaakbedrijven indexeren wij jaarlijks. De indexatie voor 2023 is al gedaan, dus voor dit jaar berekenen wij niets meer door naar de klant. Wat de indexatie in 2024 precies gaat zijn weten we nog niet. We zijn ons ervan bewust dat een abrupte verhoging van de tarieven voor onze klanten geen ideale situatie is. Daarom hebben we gezocht naar een evenwichtige benadering.’’ 

‘’In plaats van direct de 12 procent loonstijging van de schoonmakers in rekening te brengen bij onze klanten, opteren wij ervoor om deze kosten geleidelijk te integreren in onze bedrijfsvoering. Op deze manier kunnen we de beloning van onze schoonmakers verbeteren zonder dat het direct impact heeft op de tarieven voor onze klanten. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om zowel onze waardevolle medewerkers te waarderen als onze klanten tevreden te houden. We zien het als een langetermijninvestering in kwaliteit en een eerlijke werkomgeving.’’ 

Vraag 7: Op 1 juli 2024 loopt de huidige cao af. Wat zou jullie voorstel zijn voor de cao-onderhandelingen qua loonsverhoging en andere zaken? 

‘’Het is lastig om hier in de huidige situatie al iets over te zeggen. Er was notabene al een cao afgesloten die een aantal maanden geleden aangepast is. Ik denk dat het goed is te kijken naar wat nodig en zinvol is voor de schoonmaakmedewerkers. Alternatieve beloning (onkosten, eenmalige netto bedragen etc.) in plaats van uitsluitend verhoging van het bruto uurloon zal nader onderzocht moeten te worden. Aandachtspunt is dat de schoonmaakbedrijven in staat blijven om de kostenstijgingen te kunnen doorberekenen aan haar opdrachtgevers. Te grote (onverwachte) verhogingen zullen ook impact hebben op de markt en kleinere schoonmaakbedrijven. Ook zij verdienen enige bescherming.” 

Meer visie? 

Cijfers zeggen veel, maar niet alles. Daarom vraagt Service Management de grootste schoonmaakbedrijven jaarlijks naar hun visie als onderdeel van het marktonderzoek. De komende tijd publiceren we elke week een nieuwe visie. Houd onze website dus in de gaten! 

Lees ook vooral het artikel 'Visie top 3 schoonmaakbedrijven: Grote uitdagingen in de branche vragen om sterke samenwerking'. Dat is een samenvatting en analyse van de visies van de top-drie schoonmaakbedrijven.